Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Høring i Arbeids- og sosialkomitéen om fremtidig regulering av pensjoner
Senior Norge deltok denne uken i en digital høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Styreleder Petter Schou redegjorte for Senior Norges syn på regulering av pensjonene.
Utgangspunktet var det budsjettforlik som ble inngått i Stortinget i desember 2020. Der ble det bestemt at pensjonene for 2021 skal reguleres med gjennomsnittet av pris og lønnsutviklingen. I tillegg skal enslige minstepensjonister få et tillegg på 5 000 kroner med virkning fra 1. juli 2021. Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti har så fremmet forslag i Stortinget om at deres overenskomst med Pensjonistforbundet skal gjøres gjeldende i de påfølgende år. Den innebærer at man skal regulere pensjonen med gjennomsnittet av pris- og lønnsutviklingen. Samtidig skal det settes av en pott til fordeling etter forhandlinger mellom staten ved Arbeids- og sosialdepartementet og Pensjonistforbundet. Forhandlingsresultatet skal deretter behandles og fastsettes av Stortinget på våren.
I komitéhøringen ble det vist til at regjeringen har nedsatt et eget utvalg som skal evaluere pensjonsreformen og herunder vurdere reguleringsprinsippet. Utvalget skal avgi sin innstilling i løpet av 2022. Deretter vil det ta noe tid før resultatet kan settes i verk.
I høringen var det ikke stor oppslutning om Pensjonistforbundets krav om forhandlingsrett. Heller ikke Senior Norge støttet dette forslaget. Vi mener at opptjente pensjoner skal utbetales etter forutbestemte regler og ikke settes i «spill» i en forhandling der bare Pensjonistforbundet har innflytelse. Ellers uttalte Senior Norge at vi prinsipielt mener at pensjonene skal følge lønnsutviklingen. Inntil det blir vedtatt,  støtter vi en ordning med regulering i takt med gjennomsnittet av pris- og lønnsutviklingen, for på den måten å unngå at pensjonistene taper kjøpekraft.

Munnbind reduserer dråpe­spredning dramatisk
Munnbind reduserer spredning av små dråper fra en person som hoster eller snakker med opptil 99,9 prosent, viser et forsøk. Slike dråper kan overføre korona.
En kvinne som står to meter unna en hostende mann uten munnbind, utsettes for 10 000 ganger så mange utåndingsdråper som hvis han hadde hatt munnbind. Det viser et laboratorieforsøk i Edinburgh der det ble brukt mennesker og dukker.
– Det er ikke lenger tvil om at munnbind kan redusere spredningen av potensielt smittebærende dråper, sier forsker Ignazio Maria Viola til NTB.
Store utåndingsdråper antas å være den viktigste overføringsmetoden for covid-19, påpeker han.
– Bruker du munnbind, reduserer du overføringen av viruset til en tidel. For de store dråpene vi så på, snakker vi om en reduksjon på 99,9 prosent, sier Maria.

Senior Norge oppfordrer alle til å følge smittevernreglene, herunder å bruke munnbind når det er trangt om plass. Vi må ikke slappe av på det nåværende tidspunkt!

Det nye styret planlegger et strategiseminar
Styret har hatt en vanskelig start, men er nå i gang med å planlegge et strategiseminar der man skal trekke opp det videre arbeidet i Senior Norge. Litt avhengig av koronapandemiens videre utvikling regner man med å kunne avvikle seminaret i løpet av februar. På grunn av smittevernreglene har det kun vært web-møter så langt, men nå er det viktig at de mest sentrale tillitsvalgte setter av tid til å drøfte mål og virkemidler for arbeidet, og at dette kan skje i et fysisk møte.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Årsbesøket var på hele 77 988. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter