Uforutsigbar og rådyr strøm!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har vært godt vant! Leveransen av strøm har vært så stabile at vi ikke lenger tenker noe særlig over det. Vi har vært selvforsynte med strøm til så gunstige priser at vi ikke bryr oss om å slukke unødvendig lys! Vannkraften har gjort oss selvforsynte til fordel for folk flest og ikke minst for vår industri som har hatt en betydelig konkurransefordel – stabile og sikre leveranser av strøm til gunstige priser.

Det var slik det var – før strømavtalen med EØS!

Noen så mulighetene til å eksportere overskuddskraft til U.K. og landene på det Europeiske kontinent når vi kunne få bedre priser enn hjemme. Dette utgjør et kjempemarked og tanken om å bli storeksportør av strøm var besnærende.

Men vindmøllene som produserer strøm på kontinentet er ikke helt til å stole på. De produserer strøm bare når det blåser. Dette har nok vært tatt i betraktning, men ikke at det gjennom flere måneder har vært nærmest vindstille. Kraftproduksjonen synker som en stein og prisene går rett i været.

De norske myndigheter har på vegne av det norske folk inngått en særdeles ugunstig strømavtale med EØS. Vi samkjører med de andre EØS-landene og leverer strøm dit prisene er høyest. Med en lang periode med ugunstige vindforhold, er kraftproduksjonen i EØS-landene på et lavmål, og prisene har steget til et ikke forutsett høyt nivå! Det noteres nye prisrekorder nesten hver dag!

Dette har ført til at vi her hjemme også har fått priser på strøm på et nivå som ingen hadde forutsett. De norske strøm-kundene blør!

Men staten tjener penger på strøm som aldri før. I og med at dette er det norske folk sine penger, så skulle de høye prisene kunne utlignes av de ekstra inntektene staten tar inn. Men slik fungerer det nok ikke. Ekstrainntektene går nok direkte i den «store sekken» (statskassen).

Dette gjelder også gassprisene, som er høyere enn noen sinne!

De skyhøye prisene har skapt en storm av protester fra strømkunder over hele landet. Det synes klart at regjeringen blir tvunget til å iverksette tiltak for å redusere belastningen på strømkundene.

De ekstrainntektene staten får kunne øremerkes og settes inn i et fond for «prisutjevning». Så skulle det kunne fastsettes en «normalpris» for strøm. I perioder med strømpriser over normalen, skulle strømkundene bli refundert differansen. Da skulle vi kunne komme tilbake til en situasjon at strømprisene var forutsigbare og på et rimelig, fornuftig nivå!

Det er mulig regjeringspartnerne allerede har en slik løsning til vurdering!

Hvis regjeringen skulle ønske en sosial profil på dette kunne de f.eks. fjerne momsen for alle som har mindre enn kr.750.000 i samlet inntekt pr. husholdning. Dette ville tilgodese de med minst inntekter, mens de med høyere inntekter ville måtte betale «full pris».

Mulighetene er sikkert mange. Like sikkert er det at regjeringen må komme opp med løsninger som letter presset og gir oss strømpriser vi kan leve med!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter