Trenger vi mer synlige forgrunnsfigurer?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er mange eldre og flere blir vi. Nå skal vi visstnok ha passert over 1 million pensjonister. Det er slik at vi og de yngre generasjoner har ganske forskjellige forutsetninger. Samtidig er det de yngre som legger premissene for både seg selv og oss. Det er ikke bra for oss.

Det er mange som arbeider for de eldre sine levekår og velferd, men det synes å være en vanskelig utfordring å oppnå konkrete resultater. Dette gjelder for dyktige og engasjerte enkeltpersoner så vel som for pensjonistenes interesseorganisasjoner. De har en viktig rolle, kanskje spesielt fordi det er de yngre generasjoner som legger premissene!

Noen ganger må vi spørre oss om vi trenger mer synlige forgrunnsfigurer. Den landskjente komikeren Rolv Wesenlund var en slik. Han var forarget over den diskriminering, og mangel på respekt som de eldre ble utsatt for. Sammen med sine kjendisvenner etablerte han SENIORSAKEN, som foreningen het den gang. De nådde frem til mange gjennom TV, radio, aviser og andre media. I løpet av kort tid rekrutterte de utrolige 50.000 medlemmer.

Senere har det vært langt mellom de tydelige forgrunnsfigurene. Stortingsmann og eldregeneral Jon Alvheim var den siste. Han er for lengst gått over i evigheten, men vi kan enda huske hans harmdirrende stemme på TV når han talte de eldres sak.

Kanskje den velkjente skuespilleren Lise Fjeldstad er den neste. Hun er for lengst pensjonert og har passert de 80, men er fortsatt aktiv og tar oppdrag når det passer. I et nylig intervju på NRK TV gir hun uttrykk for at hun lever i en verden hvor en del er fremmed for henne. Hun er en av de mange som ble stående igjen på stasjonen da det digitale toget gikk. Hun føler seg hjelpeløs og redd i forhold til alle digitale løsninger som blir introdusert. Det er i Norge fortsatt 600.000 uten tilstrekkelig digital kompetanse. 80% av disse er over 60 år. Det er en gruppe som systemutviklerne velger å neglisjere! Så får de ikke-digitale greie seg som best de kan ved hjelp fra andre. Lise Fjeldstad foreslår at det opprettes en offentlig hjemmehjelp for de som er i samme situasjon som henne. Er det noen som tar opp hansken?

Vi tror det ville være flott om flere kjendiser kunne stå frem og jobbe for de eldres interesser, tydelige forgrunnsfigurer trenger vi flere av!

Men det er også fint om andre engasjerer seg. En sarping som nærmer seg de 90, skrev i Sarpsborg Arbeiderblad en påminnelse til Sarpsborg kommune under tittelen:

«IKKE ALLE HAR DATA I SINE HJEM!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter