Sykehjemmene – kronisk underbemannet!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele artikkelen –

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, gir uttrykk for bekymring om situasjonen i norske sykehjem! Det som er utgangspunktet denne gangen er at det forekommer utstrakt vold i norske sykehjem. Vold pasient mot pasient, pasient mot pleier og til og med pleier mot pasient. Dette gjelder fysisk vold!

Helsedirektoratet har gitt ut en rapport om dette. Den bekrefter at omfanget av overgrep og forsømmelser er et omfattende problem i norske sykehjem. Det er fortsatt slik at hendelser blir oversett. Ledere mangler kunnskap om saken og avvikssystemene fungerer ikke godt nok. Underbemanningen gjør at de ansatte ikke får utført den eldreomsorgen som er nødvendig!

Deja’vu – vi synes å kjenne oss igjen. Så langt tilbake som 2015 hadde vi et temamøte med sosionom Ingegerd Espås som foredragsholder. Formålet var å få folk til å forstå at vold mot eldre, enten det var i institusjoner eller i andre omgivelser, var et utbredt problem. Siden har vi skrevet flere artikler i SENIORAVISA om denne saken!

Vår hovedkonklusjon var at en hovedgrunn til problemet var at grunnbemanningen i sykehjemmene var alt for lav. For dårlig kompetanse var en annen del av problemet.

Nå 6 år etter synes det som tiden har stått stille!

– Konklusjonene i dag er helt i tråd med det vi tidligere kom frem til. Altså skulle de siste undersøkelser ikke by på overraskelser. Helse og omsorgsmyndighetene står midt oppe i et betydelig problem, underbemanning på sykehjemmene, som kommer til å eskalere i årene som kommer. Det er gjort beregninger som viser at vi i årene frem til 2030 kommer til å mangle 30.000 sykepleiere. Det representerer en utfordring for helse og omsorgsmyndighetene av dimensjoner.

Så langt har sentrale myndigheter og kommune ikke kommet stort lenger enn at flere eldre vil måtte bo hjemme og bli betjent av hjemmesykepleiere. Samtidig ser de for seg store innsparinger ved innføring av ny velferdsteknologi. Det beste vi kan si om dette, er at det er mer strutsepolitikk enn noe annet. Det kommer ikke til å være tilstrekkelig til å betjene den store økningen i pleietrengende som følger Eldrebølgen!

– Det som trenges er store nok bevilgninger for å kunne sikre utdannelse og ansettelse av det antall sykepleiere og helsearbeidere som er nødvendig. Det krever mot av de ansvarlige myndigheter til å fremme krav om de betydelige bevilgninger som er nødvendig. Forsøk på å skyve problemet foran seg er dømt til å mislykkes.

Det blir spennende å se hvordan og i hvilken grad Helsedirektoratets rapport blir fulgt opp!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter