Senior Norge Østfold logo 200

Styreprotokoll 2 – 2021

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

SENIOR NORGE Østfold har den 30. juni hold sitt 2. styremøte for året i Tune Bibliotek.

Til stede under møtet var Øivind Strømnes Adolf Jørgen Olsen, Finn Åsmund Johnsbråten, Arne Vestergaard larsen, Kari Grønberg, Hans Glomsrud og Kjell Vidar Storeheier. Vinni Hestenes hadde meldt fravær.

Arne Vestergaard Larsen ledet møtet.

Lederskifte

Terje Lloyd Andersen har frasagt seg sitt verv som leder og medlem av styret. Han fortsetter som medlem og ivaretar blant annet fortsatt funksjonen som dataansvarlig og ansvarlig for medlemsregisteret

Kjell Vidar Storeheier ble valgt som ny leder av et enstemmig styre.

Styret tar sikte på å velge ny nestleder ved neste styremøte.

Høstprogrammet 2021

Vi er fortsatt avhengig av at det ikke vil foreligge Corona reguleringer som forhindrer oss i å avvikle våre temamøter. Med 1 meters avstand er kapasiteten på Gleng 50. Dette innebærer at vi vil kunne bli nødt til å avvise folk hvis det blir mer enn 50.

Vi planlegger å ha møter på Gleng 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. desember. Temaer og foredragsholdere er så langt ikke bekreftet. Vi tar sikte på at det første møtet vil være «Velferdsteknologi» v/Sarpsborg kommune. Så ser vi for oss at vi skal ha et møte som dreier seg om eldrerådene «Sandpåstrøere eller pådrivere?» den 6. oktober. Vi har så langt ikke tatt stilling til hva vi skal ha på programmet den 3. november. Møtet den 1. desember er et sesongavslutningsmøte hvor vi summerer opp hva som har hendt i året som er gått og hva vi ser for oss i året som kommer. Styret besluttet at vi skal ha underholdning ved alle møtene og regner med at det vil koste oss ca. kr. 25.000.

Høstprogrammet legges inn i Aktivitetskalenderen etter hvert som tingene faller på plass.

Finn Åsmund Johnsbråten får ansvar for endelig fastsettelse av temaer og å gjøre avtaler med aktuelle foredragsholdere og underholdere.

Temamøte – sjekkliste

Denne ajourføres etter hvert som arbeidsfordeling blir nærmere klarlagt. Det meste er på plass.

Brev fra Knut Christian Høvik – økonomiske støtteordninger

Tas til etterretning

Medlemsutviklingen

I Corona-perioden har vi hatt lite å tilby våre medlemmer ut over SENIORAVISA som har vært gitt ut med nye innlegg hver eneste mandag. Dette forklarer trolig det meste av medlemsfrafallet. Andre foreninger har opplevd det samme.

Strategien vår nå blir å reetablere regulær virksomhet med temamøter hver måned og fortsatt regelmessig info gjennom SENIORAVISA og det vi får inn i lokalpressen. Når vi har fått til dette kan vi gjøre aktive fremstøt for å rekruttere nye medlemmer.

SENIORAVISA

Vi må ha gjort meget riktig siden besøkstallet til SENIORAVISA øker for hvert eneste år. Først og fremst tror vi at vi treffer bra med innholdet – aktuelt og relevant. I fjor hadde vi formidable 77.988 besøk. Nå setter vi halvårsrekord med 42.240 besøk. Fortsetter vi slik ut året, så får vi en ny årsrekord på ca. 85.000 besøk.

Økonomi

Foreningen står bra på egne føtter. Siden vi i år ikke har hatt noen temamøter, skriver all inntekt seg fra salg av annonseplasser i SENIORAVISA og grasrotandelen.

Presentasjon av nye medlemmer

Bilde og CV av nye styremedlemmer kommer i neste utgave av SENIORAVISA.

Neste styremøte

Neste styremøte blir onsdag 25. august i Tune Bibliotek.

 

Finn Åsmund Johnsbråten

Sekretær

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter