Stortinget Foto: LHL

Stortinget – Kameraderi og tillitsbrudd!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Stortinget er i ferd med å bruke opp sin tillitskapital. Hendelser den siste tiden tyder på at stortingsmiljøet er preget av kameraderi – «jeg beskytter din rygg så beskytter du min!» Manglende respekt for gjeldende kjøreregler gir muligheter for de som vil jukse til seg fordeler. Dette gjelder altså våre valgte tillitsmenn.

Mange av våre lesere har reagert på dette. Les hva Øivind Strømnes skriver:

«Det som irriterer og skuffer meg er noen folkevalgte, våre egne tillitsmenn, som når de kommer på Stortinget svindler fellesskapet på forskjellige måter. At disse menneskene er så naive og godtroende som de utgir seg for, nekter jeg å tro. «De har bare misforstått, og beklager på det sterkeste.» De har jo selv utformet reglene, og bør derfor kjenne innholdet.

Vi har jo alle sett hvordan vanlige folk som har misforstått kompliserte NAV regler har blitt behandlet. Hvor er det blitt av likheten for loven?

Noen av våre stortingsrepresentanter har gjort opp for seg etter avsløringene, andre er under etterforskning av politiet. Her håper jeg at våre journalister orienterer allmenheten om samtlige saker der de finner straffeskyld. Slike tillitsmenn kan vi ikke ha.

En annen ting er at Stortinget med dets kompetanse kan utforme et internt regelverk som er så dårlig at vanlige folk blir forbauset over det amatørmessige i innholdet. Det gis inntrykk av at kontrollrutinene er så upresise at ordtaket «Leilighet gir tyv!» får gyldighet».

Aftenposten har hatt den velkjente saken om pendlerbolig til behandling.  De skal ha fått tilgang til relevante dokumenter og epostkorrespondanse. I denne forbindelse fremkommer det at Stortingets presidentskap skal ha nektet riksrevisjonen adgang til dokumentene. Riksrevisor Per-Kristian Foss opplyser at de siden 2017 ikke hadde gjennomført en eneste kontroll om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Årsak: De hadde blitt stoppet av Stortingets presidentskap.

Vi visste ikke riktig om vi skulle tro våre egne ører – skulle dette være mulig i Norge? Riksrevisjonen er jo vår vaktbikkje, og som sådan fri og uavhengig.

Aftenposten har i en 5 siders artikkel i Aftenposten den 13. desember redegjort for behandlingen av saken. Det er en rekke forhold om udemokratiske handlinger og metoder som avsløres. Først og fremst dreier det seg om hemmelighold og mislykkede forsøk på å holde pressen unna!

Takk for at vi har en fri og uavhengig presse, og takk til Aftenposten for deres grundige og omfattende arbeid. Verdien av pressens frie og uavhengige stilling, kan ikke overvurderes.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter