Storfylket Viken – spør folk først!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

– Vi har ved forskjellige anledninger gitt uttrykk for at Viken fylkeskommune er et misfoster, skapt av byråkrater som glemte noe vesentlig. De spurte aldri folk hva de ville ha, og tredde en løsning ned over hodene på dem. Fullstendig mangel på respekt for folk flest og for demokratiske tradisjoner.

Det ville være for galt å opprettholde en løsning som et flertall av folk i Østfold har gitt klart uttrykk for at de ikke vil ha. Det blir sagt at oppløsning av storfylket, blir kostbart. Det betviler vi ikke. Uansett – uforstand har sin pris!.

Det blir hevdet at effektiviteten til Viken er bra og at de leverer gode tjenester. Vi har aldri sett noen objektive mål på dette!

Arne Bruusgaard tenker noe annerledes om Viken fylkeskommune. Les hva han skriver:


Spørsmålet om identitet er virkelig vanskelig fordi det er subjektivt. Da snakker vi om at “like barn leker best” – mao. om språk og dialekter og om tradisjoner og væremåte. Dette har jeg stor sans for. Norge er – i motsetning til de fleste andre land et “dialektland”. Vi har som få andre klart å bevare og styrke dialektene – noe jeg synes er veldig bra.

Men, betyr dette med identitet så mye at en administrativ enhet som Viken at dette blir borte? Jeg tviler faktisk på det. Viken dreier seg om veier, skoler, sykehus og mange andre oppgaver som har regionale forgreninger. Mye jus og ekspertkompetanse. De sier jo det – de som jobber i Viken at de nå får til mye mer enn summen av de gamle fylkene. Det er mye mer profesjonelt drevet og skattepengene kommer til nytte på en annen måte enn før.

Jeg lurer på om kritikerne til Viken hadde særlig med Fylkeskommunen å gjøre før de ble splittet. Det er i særlig grad kommuner og andre offentlige organisasjoner som merker det daglige med Fylkeskommunen.  Men følelsene er der. “Small is beautiful” heter det. Når du kan spasere til ordføreren og slå i bordet, ja da må alt være som det skal være.

Jo, enkelte ganger kan det ha noe for seg. Men, andre ganger kan det gi resultater som heller ikke er bra. “Armlengdes avstand” i beslutningsprosesser – er også en viktig lærdom når man styrer et fylke eller en kommune. Det kan være motsetninger mellom “small is beautiful” og “Armlengdes avstand”.

Innflytelse ligger nok også bak i hodet hos dem som kjemper for sine gamle fylker. Da tenker jeg på representasjon i det nye storfylket og på Stortinget. Så langt er denne delen av kabalen ikke endret. De respektive gamle fylkene består som valgdistrikter i det nye oppsettet – så når det gjelder representasjon og lobbyvirksomhet – så er det bare å henge på sine folkevalgte som man har gjort siden vi fikk et folkestyre i Norge.

Løser en oppløsning av Viken flere problemer enn det skaper? Jeg er ikke sikker på det, men det kommer til å bli en veldig vond prosess og prislappen kommer til å bli så høy at det i praksis kommer til å bli hjerteskjærende.

Og det som også er et faktum – er at de aller fleste ansatte i fylkeskommunen kommer til å stritte imot så godt de kan. De ser nemlig fordelene med Viken.

 

Arne Bruusgaard

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter