Smittevern – heltid/deltid på sykehjem?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er ikke alltid gode til å tenke defensivt. Særlig ikke når det gjelder tenkte situasjoner hvor trusselen synes fjern og som derfor ikke får prioritet blant våre grå celler! Heller ikke våre beredskapsplaner skaper nødvendig oppmerksomhet. Om en trussel blir en realitet, kommer den gjerne som en «overraskelse», og det kan bli å prioritere etter beste evne!

Hva visste vi egentlig om smittevern da Corona viruset kom snikende inn hos oss som en usynlig, ubuden gjest. De fleste måtte nok innrømme at dette visste vi lite om. Vi fikk fort lære at meget dreidde seg om å redusere den fysiske nærhet mennesker imellom.  Jo færre kontakter, jo færre muligheter til overføring av smitte.

Det har vist seg at eldre på sykehjem er en spesielt sårbar gruppe. Senter for Omsorgsforskning har gjennomført en undersøkelse i 10 forskjellige sykehjem. Den viser at til nå har det i disse sykehjemmene forekommet i alt 291 dødsfall blant pasientene. Den dødeligste måneden var i april 2020 da Coronaen tok livet av 85 på disse 10 sykehjemmene.

Det verste tilfelle var ved Villa Skaar Valstad i Eidsvold. Her ble samtlige 23 beboere smittet og 9 døde!

Hvorfor er sykehjemmene spesielt utsatte?

Vi har tidligere pekt på to forhold. Det ene er at grunnbemanningen i norske sykehjem er for lav. Det andre er at det er et stort antall sykepleiere som har ufrivillig brøkdelsstillinger. Vi ville ha trodd det skulle være en enkel sak å løse disse to sammenhengende problemer i og med at det er mangel på sykepleiere. Men slik er det visst ikke!

Senter for Omsorgsforskning peker på et aspekt som tidligere ikke har fått oppmerksomhet. Det er at sykepleiere som arbeider deltid, ofte har brøkdelsstillinger i flere sykehjem samtidig. Det hender også at de arbeider på tvers av kommunegrensene. Dette innebærer stor sannsynlighet for at de tar med seg smitte fra det ene arbeidsstedet til det neste!

Dette skulle innebære at færre deltidsansatte på sykehjemmene ville gi redusert risiko for smittespredning og færre Corona-dødsfall. Men det er visst ikke enkelt å få til.  4 sykepleierne på Kalnes sykehus tapte i retten sin kamp for å få heltidsstillinger.

Det å få opp grunnbemanningen ved å konvertere deltidsstillinger til heltid vil være en kostbar operasjon og kommunenes arbeidsgiveorganisasjon vegrer seg selv om liv kan spares!

Vi går ut fra at siste ord i denne saken ikke er sagt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter