Rovdrift på helsepersonell!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det norske helsevesenet er under press. De forhold som beskrives i dette innlegget har basis i virksomheten på Kalnes Sykehus i Sarpsborg. Problemstillingene er imidlertid også kjent fra andre sykehus i Norge! For å forstå dagens akutte problemer, kan det være godt å vite noe om forhistorien!

Helsemyndighetene ville bygge et nytt, stort sentralsykehus for Østfold og Vestby. Virksomheten ved Moss sykehus samtidig ble opprettholdt mens sykehusene i de andre Østfoldbyene ble lagt ned. Kalnes sykehus stod ferdig i 2015!

De første utkast til sykehusbygg som prosjektledelsen la frem var meget større enn det sykehuset som til slutt ble bygget. Varsellampene blinket. Brorparten av de som fikk uttale seg, sa klart og tydelig fra, men byggherren, Helse Sør-Øst valgte å bygge innenfor rammen av det som det var innvilget penger til!

Ikke uventet, det ble trøbbel fra starten av! Sykehuset frontet noen pinlig bristende forutsetninger:

  • Sykehuset ble bygget med enerom. Siden det var alt for få rom, måtte enerom ominnredes for to.
  • Sykehuset skulle ikke ha korridorpasienter. Siden det, tross ominnredning av enkeltrom til dobbeltrom, ble det nødvendig fortsatt å ha pasienter på korridorene. Disse ble bygget smalere enn standard, fordi det ikke skulle være korridorsenger! Hvilken feilvurdering!
  • Det var i byggeplanene lagt inn en forutsetning om 2 dagers liggetid. Den faktiske er 4,5 dag! Slikt krever kapasitet – som allerede er presset til over det som er forsvarlig!
  • Akuttmottaket var bygget alt for lite.

Det var nok av utfordringer i oppstarten. Disse har fått lov til å vare de første årene. For lav grunnbemanning, dårlig organisering, uro blant personalet, betydelig personalavgang og konflikter mellom ledelse og personale. Det har heller ikke vært til å unngå at pasientene har fått lide under dette.

Allerede presset på kapasitet, så skulle sykehuset få Corona-pandemien i fanget med ytterligere press på kapasiteten!  Tapre ansatte har gått fra å være slitne til fullstendig utslitte!

Dette har Sykepleien i en lengre artikkel gjort rede for. Situasjonen for de ansatte betrakter de som kritisk. «Nå rakner det litt» sier foretakstillitsvalgte for NSF. De frykter en storm av oppsigelser ved akuttmottaket, og legger til at det på enkelte dager kan være inntil 70 pasienter i mottaket på samme tid.  De har bare har senger til 19.

– Folk tar doble vakter og bryter Arbeidsmiljøloven daglig. Av 109 sykepleiere har 13 sagt opp stillingene sine ved avdelingen. Og det er nok ikke slutt med det. En nylig undersøkelse for hele sykehuset viser at over halvparten av sykepleierne vurderer å bytte jobb!

Det er ikke merkelig at det er uro og misnøye blant de ansatte. Vi forsøker å unngå å bruke sterke uttrykk, men synes det må være riktig å betegne det de blir utsatt for, som ren rovdrift.

Foretakstillitsvalgte, Anita Granli, opplyser at de har en god dialog med ledelsen om disse problemene. Vi får håpe de finner anleggs- og driftsløsninger som vil gi tilfredsstillende arbeidsforhold til glede for så vel ansatte som pasienter og ledelse.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter