Senior Norge Østfold logo 200

Protokoll fra styremøte 24. november

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

STYREPROTOKOLL 6 – 2021

SENIOR NORGE Østfold gjennomførte den 24. november 2021 sitt 6. styremøte for året. Til stede under møtet var Adolf Jørgen Olsen, Finn Åsmund Johnsbråten, Arne Vestergaard Larsen og Kari Grønberg. Det var tre fravær: Vinni Hestenes, Øivind Strømnes og Hans Omberg.

Finn Åsmund Johnsbråten ledet møtet.

Møtet ble avviklet uten leder og nestleder siden disse vervene ikke er besatt.

Etter mer enn to års søking har vi ikke greidd å finne noen kvalifisert kandidat til ledervervet. Styret har fortsatt ingen kandidat i sikte.

Det er utenkelig å drive foreningen uten leder Derfor har et enstemmig styre i dag besluttet at foreningen oppløses. Dette er meddelt pr. telefon til fraværende styremedlemmer Øivind Strømnes og Vinni Hestenes. De tar styrets beslutning til etterretning. Hans Glomsrud på reise hjem fra Spania, var ikke tilgjengelig.

Innkalling til ekstraordingert årsmøte

I samsvar med vedtektenes paragraf 6.8 innkaller derfor styret foreningens medlemmer til ekstraordinært årsmøte onsdag den 5. januar 2022 kl 1200 i Glenghuset, Dronningens gt. 34, 1723 Sarpsborg.

Møtet skal bare behandle beslutningen om å løse opp SENIOR NORGE Østfold og om møtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte i tillegg til fremmøtte styrerepresentanter.

For våre medlemmer betyr dette at de fortsatt er medlemmer av SENIOR NORGE, men uten tilknytning til lokallag.

Senior Norge Østfold vil betale det foreningen måtte ha av gjeld. Brukt printer og høyttaler m/utstyr gis som erkjentlighetsgave for lang og tro tjeneste til henholdsvis Arne Vestergaard Larsen og Øistein Darum.

Foreningens beholdning i bank og kasse, er midler som i sin helhet er tjent opp gjennom foreningens egne aktiviteter. Dette er således foreningens egne penger. Foreningen er registrert med eget organisasjonsnr. i Brønnøysund. Styret vil med forbehold om Senior Norge sin godkjennelse, gi det som er igjen av penger etter at alle regninger er betalt til en eller flere humanitære organisasjoner i Østfold Fylke.

Julemøte 1. desember på Gleng, blir avviklet som planlagt. Sjekkliste for møtet ble gjennomgått.

Vi beklager overfor våre medlemmer og alle forbindelser at vi har måttet gå til et så drastisk skritt som å legge ned foreningen. Men uten leder går det ikke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter