Politisk arroganse har sin pris!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det må kunne betegnes som politisk arroganse når et parti eller politisk konstellasjon ved makten, mot bedre viten, velger å gjennomføre en politikk som går på tvers av folkeopinionen! I det lange løp har dette alltid sin pris!

Politisk arroganse er en betegnelse – maktmisbruk kunne være like bra!

Det er ikke tradisjon i Norge å avholde folkeavstemminger. Men det er egentlig ikke nødvendig så lenge vi har utmerkede metoder for å kartlegge folkets meninger og prioriteter – opinionsundersøkelser er betegnelsen!

Etter krigen hadde det norske Arbeiderparti absolutt flertall i Stortinget i 23 år, og kunne stort sett gjøre som de ville! De trumfet uhindret gjennom sine restriktive tiltak og planøkonomi og prioritering av fellesskapet på bekostning av individet. De var ikke våkne for endringer i folkeopinionen og fikk betale for sin arroganse. I 1963 var Arbeiderpartiets maktmonopol slutt. Siden da har regjeringsmakten skiftet mellom de borgerlige og de rød/grønne.

Vi har nå hatt borgerlig styre i 8 år. De har gjennomført en politikk hvor sentralisering og stordriftsmodeller har vært gjengangere. Dette innebærer at de flytter makten, fjerner seg fra de fleste og svekker grunnlaget for bosetting ute i distriktene.

Vi vil nevne noen få saker:

  • Utbygging og lokalisering av sentralsykehus har vært gjennomført under høylytte protester fra befolkningen. Regjeringen har trumfet gjennom sine løsninger – folkeopinionen til tross.
  • Det var vel ingen som hadde ønsket seg «nærpoliti-reformen» med nedlegging av lensmanns-kontorer og etablering av færre politidistrikter. Det folk opplever er at det har blitt færre politifolk å se i gatene og folk opplever at politiet er blitt fremmedgjort. Også et eksempel på at folk flest ikke er hørt!
  • Den styggeste saken er utvilsomt etablering av de nye fylkesregionene. Det sies at det nye Norgeskartet ble tegnet uten at de berørte fylkene ble hørt. Heller ikke har befolkningen blitt hørt. Vi har fått flere dårlige løsninger. De som har fått mest oppmerksomhet, er sammenslutningen av Troms/Finnmark, og etableringen av Viken- en bastard av et fylke som folk flest ikke forstår.

Disse tre skrekkeksemplene har skjedd mot bedre vitende! I Troms/Finnmark har de avholdt en folkeavstemming som viser at 87% av befolkningen ikke vil ha den besluttede sammenslåingen. Klarere melding går det ikke an å få! Gjennomførte opinionsundersøkelser viser at 8 av 10 i Østfold ikke ønsker Viken fylkeskommune velkommen! Det må være klinkende klart at disse to eksemplene er gjennomført mot folk flest sin vilje.

Et annet forhold som folk flest har vanskelig for å forstå er at det blir gitt betydelige skattelettelser til de aller rikeste i en tid hvor velferdsstaten har store hull å fylle.

Vi står nå foran et Stortingsvalg som innebærer at de borgerlige partiene må betale en høy pris for sin politiske arroganse. Alle meningsmålinger tyder på at vi kommer til å få et regjeringsskifte og at de rød/grønne overtar. Senterpartiet er det partiet som har gått sterkest mot sentralisering og svekking av distriktene. De får betalt for det ved høye score i meningsmålingene.

I respekt for demokratiske prinsipper håper vi at det ikke er for meget å forvente at våre politikere har lært noe av de eksempler som er omhandlet her?

SPØR FOLK FØRST!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter