Påfallende stille om Viken før Stortingsvalget!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Tanken bak fylkesreformen må ha vært at større enheter, sentralisering og stordrift skulle gi oss bedre og billigere tjenester. Det synes blant våre byråkrater å eksistere en ukritisk klippetro på stordrift og stordriftsløsninger «Stor er sterk» kan like gjerne være «Kolosser på leirføtter». Det faktum at sentralisering innebærer at man flytter seg lenger vekk fra de fleste innbyggerne, blir ikke tillagt nok betydning. Nærdemokrati kan se ut til å ha vært et «fyord»!

Det synes som demokratiske prinsipper ble mer eller mindre tilsidesatt ved etablering av de nye fylkeskommunene. Vi har savnet en demokratisk prosess i forkant av etableringen. I vårt innlegg i SENIORAVISA den 28. september 2020 skrev vi:

«Monsteret Viken fylkeskommune ble tredd ned over hodene på oss uten at vi hadde blitt spurt. Tatt i betraktning hvilke radikale endringer løsningene innebærer, skulle vi tro de politiske aktører hadde invitert til debatt og en politisk prosess før beslutningene ble tatt»

Fordi folk ikke ble mer involvert og fordi deres meninger og ønsker ikke skulle bli tillagt vekt, endte reformen i alle fall med to misfostre, Troms/Finnmark og Viken fylkeskommuner.

En tidligere undersøkelse viser at 8 av 10 i Østfold ikke har villet ha løsningen med Viken fylkeskommune. Er undersøkelsen representativ, som vi har all grunn til å tro, så er Viken fylkeskommune etablert mot Østfold-folkets vilje.

Det at Viken fylkeskommune har fått en felles fylkesmann med Oslo, uroer oss. Det gjør Viken-løsningen enda dårligere. Og hva er intensjonene, er det meningen å innlemme Viken i Oslo? Det kunne være greit med mer åpenhet om dette spørsmålet!

Fylkesstyret i Troms/Finnmark har fattet en konkret beslutning om oppdeling av den nye fylkeskommunen. De vil at fylker som søker om oppdeling skal få dette innvilget så raskt som mulig, og at de selv skal styre oppdelingsprosessen.

Det nåværende styringsflertallet i Viken fylkeskommune har gitt uttrykk for at de vil arbeide for oppløsning av Viken, men det ser ut til å ha en mer «vente og se» – holdning enn det de har i Troms/Finnmark.

– Det som forundrer oss, er at det er påfallende stille omkring fylkeskommunene. Det passer nok bra for de som er ansvarlige for konseptet. Det hender jo at saker blir tiet i hjel!

Nå er det jo slik at det politiske landskapet har endret seg dramatisk over de siste månedene. Nærdemokratitilhengerne vinner fram. Om det blir slik meningsmålingene viser i dag, så blir det regjeringsskifte etter årets Stortingsvalg Om løfter som er gitt blir holdt, så vil muligheten for å få oppløst fylkeskommuner kunne bli en realitet.

Om nærdemokratitilhengerne kjenner sin besøkelsestid, så må oppløsning av fylkeskommuner bli en av de store kampsakene ved årets Stortingsvalg! Vi tror det kan bli en valgvinner.

Det ser ut til at valgkampen allerede har startet. Vi klipper noen linjer fra et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad den 8. mars:

«Nylig ble det kjent at Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil la Østfold bli eget fylke igjen. Det samme vil Slagsvold Vedums politikerkollega Freddy Andre Øvstegård fra SV i Sarpsborg.»

Også Arbeiderpartiets representanter i fylkesstyret har gitt uttrykk for at de vil gå inn for å oppheve storfylket, men så er det jo spørs hva Jonas sier, uten hans medvirkning kan det bli vanskelig å få flertall for det i Stortinget. Men dette blir en hovedsak for meg og dette valget, sier Freddy Andre Øvstegård fast overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

Så får vi se om flere følger opp etter hvert – dette er ikke en sak som skal kunne ties i hjel!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter