Kontantene står seg fortsatt!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Norges Bank har som oppgave å sørge for at Norge har et effektivt betalingssystem. Dette er et dynamisk område hvor nye, digitale betalingsløsninger stadig introduseres. Tidligere hadde kontanter nær monopol, men blir nå etter hvert fortrengt. I sin årsmelding for år 2020 redegjør banken spesielt for kontantenes stilling. Kontantenes andel av betalingsmarkedet har vært jevnt synkende de siste 15 år. Overraskende nok, det skulle ikke fortsette inn i år 2020.

I oktober året før sank kontantmengden under 40. milliarder kroner. Så sent som 2 år tidligere hadde den vært på 45 milliarder. Dette sier noe om den pågående utviklingen. Helt uventet for Norges Bank, kontantmengden økte første halvår 2020 til 42,5 milliarder.

Norges Bank tolker økning av uttaket av kontanter, i en periode forbruket ikke øker, dithen at folk synes det er greit å ha en kontantreserve i dårlige tider. Coronaen har innflytelse på så mangt!

Selv om kontantmengden øket i fjor, falt bruken av mynter og sedler kraftig. Norges Bank regner med at betalinger utført av privatpersoner ble halvert.

Betaling med kontanter har ligget på rundt 10% de siste årene. I fjor falt imidlertid denne andelen til 3-4% ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat!

Det er mange faktorer som gjør at folk velger digitale betalingsmuligheter. Folk blir oppfordret til å bruke bank og kredittkort eller Vipps! Frykten for Coronasmitte ved bruk av kontanter gjør også sitt. Nå viser riktignok en nylig undersøkelse at smitte ikke overføres ved bruk av kontanter.

Bankene skyver på ved at de på forskjellige måter unngår sedler og mynter. De veksler ikke lenger og mynttellerapparatene er borte. Det virker samtidig som de forsøker å redusere direkte kundekontakt til et minimum. Enhver kundeekspedisjon drar med seg kostnader!

Utviklingen er klar. Det går mot en stadig økende bruk av digitale betalingsmuligheter. Kontanter er under et kontinuerlig press. Likevel er risikoen for at vi skal miste kontantene, nesten fraværende. Kontanter utgjør en sentral del av beredskapen dersom elektroniske systemer skulle falle ut.

I slike tilfeller kan det være godt å ha noen sedler under madrassen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter