Klokken er slagen!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Arne V. Larsen Etter ca. to og et halvt år med søken etter en ny leder, er vi fortsatt ikke kommet i mål. Vi har ikke kandidater til vervene som leder, nestleder, sekretær og annonseselger i Senioravisa. Styret er etter vedtektenes Pkt. 6.2 ikke beslutningsdyktig når verken leder eller nestleder er til stede. På styremøte onsdag 24. november ble saken grundig diskutert og det var et enstemmig styre som vedtok å innkalle til ekstraordinært årsmøte 5. januar 2022.

Da er det kun en sak på agendaen, – kan foreningen fortsette dersom det er en eller flere som stiller seg villig til å overta vervet som leder, eller skal foreningen nedlegges.

Senior Norge Østfold har ca. 400 medlemmer og det burde derfor være mulighet for at det var en som meldte seg, skjer det kan vedkommende velges på møtet 5. januar dersom årsmøtet beslutter at avdeling Østfold skal fortsette.

Senioravisa, med ca. 90 000 besøkende per år, vil også bli nedlagt dersom foreningen legges ned. Det vil bety at både medlemmer og andre ikke vil få seniorrelatert informasjon ut over det som blir gitt fra Oslo.

Blir avdeling Østfold lagt ned er det viktig å påpeke at de medlemmer som er i Østfold fortsatt vil være medlem av Senior Norge sentralt, men uten lokallagstilknytning.

VIL 400 MEDLEMMER LEGGE NED LOKALLAGET?

Hvis ikke, så må du melde deg som aktuell leder.

Kandidater til vervene kan melde seg til Arne V. Larsen, tlf. 917 48 695 eller e-post vestlars@gmail.com.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter