Kjenner du til Stiftelsen Dam?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det finnes et utall av stiftelser i Norge med mange forskjellige formål. De fleste av stiftelsene lever et relativt anonymt tilværelse. Dette gjelder også stiftelsen Dam til tross for at den er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Se i det følgende hva Dam skriver om seg selv:


«SIDEN OPPSTARTEN HAR STIFTELSEN DAM FORDELT:                      

*5 MILLIARDER KRONER TIL HELSEFRIVILLIGHETEN

*PENGENE HAR GÅTT TIL11.238 PROSJEKTER

‘STIFTELSEN HAR FINANSIERT963 FORSKERSTILLINGER

 

Historien om Stiftelsen Dam

I 1989 begynte Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende tv-spill, der overskuddet skulle tilfalle frivillige helseorganisasjoner.

9. mars 1993 etablerte de Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

I mars 1996 inngikk stiftelsen en avtale med Norsk Tipping om utvikling, drift og markedsføring av det nye spillet, som fikk navnet Extra.

  1. september 1996 ble spillet lansert på Nrk – og ble en umiddelbar suksess.

I 2010 skiftet stiftelsen navn til Extra Stiftelsen Helse og Rehabilitering.

1. januar 2016 ble Extra-spillet overdratt Norsk Tipping, og etter dette mottar stiftelsen en prosentandel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Fortsatt er det et bærende prinsipp at alle stiftelsens inntekter skal tilfalle frivillige helse -og rehabiliteringsorganisasjoner.

25. september skiftet stiftelsen navn til Stiftelsen Dam. Navnet er et akronymt som står for deltakelse, aktivitet og mestring.

 

345 millioner kroner til helsefrivilligheten

Norsk Tippings overskudd gir rekordutbetaling.

Tirsdag 20. april avholdt Norsk Tipping sitt årsmøtet, og der ble det klart at Stiftelsen Dam får 345 millioner kroner til fordeling til helsefrivilligheten. Det er nesten 40 millioner kroner mer enn de to foregående år!»

Betydelig bevilgning til SENIOR NORGE

Vi kjenner ordtaket «Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren. SENIOR NORGE vil bli tildelt et betydelig beløp som skal gå til et nytt prosjekt som har fått arbeidstittelen Koronatelefonen. Prosjektet er et ledd i foreningens arbeid for å bekjempe ensomhet. Mer info om dette kommer etter hvert.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter