Glemt under valgkampen!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Dette skrives når valgkampen går inn i de aller siste timer. Det har vært en underlig valgkamp som har vært preget av kampen mellom de borgerlige og de rød/grønne. Det som er spesielt, er at samfunnsbetydelige saker nærmest er blitt tiet i hjel! Det hører også med til saken at media heller ikke har vært spesielt aktive til å bringe glemte saker til torgs!

Eldreomsorgen

En vond negl som politikere helst vil slippe å snakke om trolig fordi saken neppe er noen stemmesanker!

Dette er likevel en av våre aller største utfordringer. Vi blir eldre og vi er i ferd med å bli mange flere eldre. Pleie- og omsorgsbehovet øker så meget at vi ikke vil greie å bygge ut sykehjemkapasiteten i samme takt. Konklusjonen er at vi vil måtte bo lenger hjemme.  

Hjemmetjenestene vil måtte bygges ut. Det er da to spørsmål som reiser seg. Det ene er om man greier å tilby tjenester av samme kvalitet hjemme som man vil kunne forvente på sykehjemmene. Det andre er om myndighetene greier å opprettholde tilstrekkelig pleiekapasitet. Det er allerede i dag betydelig mangel på sykepleiere. Noen få år frem i tiden ser det ut til at vi vil komme til å mangle 30.000 sykepleiere. Hvordan kan dette løses?

Innføring av velferdsteknologi vil gi en viss kapasitetsøkning, men neppe tilstrekkelig i forhold til behovet. Dessuten vil teknologien utvilsomt fjerne oss fra pasientene. Det vil øke problemet med ensomhet.

Det er flere varme hender vi trenger.

Denne saken hadde fortjent en meget større plass i valgkampen. Det ser ikke ut til at politikere vil ta til seg at vi kan stå overfor en fullstendig kollaps innenfor helse- og omsorgssektoren.

 

Sentraliseringen

Vi har gjennom flere år opplevd en stadig pågående sentralisering av forskjellige offentlige tjenester. Dette er gjort med den begrunnelse av at det gir mer effektive og billigere løsninger. Om den gir bedre løsninger for brukerne er et annet spørsmål. Enhver sentralisering innebærer at man flytter tjenestene lenger vekk fra de fleste.

Det er ikke slik folk vil ha det. De vil ha tjenestene så nær der de bor som mulig. Dette er et faktum politikere og myndigheter må være pinlig klar over, men som de likevel velger å se bort fra.

Dette dreier seg til syvende og sist om hva slags bosetning vi vil ha i Norge. Hvis vi ønsker å styrke lokalsamfunnene slik at vi unngår fraflyttinger, så kreves det en annen mer distriktsvennlig politikk.

Det er vanskelig å forstå at dette aldri ble en av hovedsakene i valgkampanjen!

 

Digitaliseringen

Norge er på full fart mot et heldigitalisert samfunn. Det finnes etter hvert digitaliserte løsninger for det meste. Effektivitetsgevinstene er betydelige og uomtvistelige.

Det synes som om politikere, myndigheter og bedrifter har valgt å se bort fra at det fortsatt finnes 600.000 ikke- digitale i Norge. Hvor mange i tillegg til disse som har ufullstendige ferdigheter, vites ikke, men de er trolig mange.

Dette problemet forsvinner ikke av seg selv. Vi regner med at det vil ta henimot 30 år.

Vi er fullt ut innforstått med den digitalisering som skjer, men krever av så vel det offentlige som av bedrifter at det opprettholdes gode analoge løsninger for de ikke-digitale.

Spørsmålet er i høyeste grad aktuelt, når den likevel aldri ble noen sak under valgkampanjen så er det vel for at de 600.000 ikke-digitale ikke blir betraktet som noen interessant målgruppe for stemmesankerne!

 

Viken fylkeskommune

Dette er en helt spesiell sak!

Fylkesreformen ble gjennomført over hodene på så vel fylkesstyrer som folk flest. Om det har vært noen dialog før gjennomføringen, så har den knapt vært hørbar.  Gjennomføringen er hinsides demokratiske tradisjoner, og må nesten kunne betraktes som et overgrep mot fylkesstyrer og folk flest.

Fylkesreformen har resultert i flere problemer. Det som ligger oss nærmest er etableringen av Viken fylkeskommune, som ingen i Østfold har bedt om og som ingen identifiserer seg med. Undersøkelser som er gjennomført viser at 8 av 10 er mot nyetableringen.

Den ene politiker etter den andre har stått frem og erklært at de vil gå inn for å få Viken oppløst. Til og med statsministerkandidat Jonas Gahr Støre skrev ga løfte om oppløsning i lokalaviser i Østfold.

Vi har en tilsvarende sak i Finnmark/Troms.

De politikere som var så klare i sine intensjoner om oppløsning av Viken før valgkampanjen, fremstår nå plutselig som diffuse og uforpliktet. Vi har vært redde for at akkurat dette ville skje – at motet svikter.

Denne saken har vært oppe under valgkampanjen, men nærmest som en parentes!

Nå venter vi på fortsettelsen – ikke sterke i troen, men håpefulle!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter