Eldreomsorg – statlig finansiering forventet fiasko!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Eldreomsorgen er kommunenes ansvar. Det har vært et tilbakevendende problem at flere kommuner stadig har hatt problem med å avsette tilstrekkelige midler til eldreomsorgen. Noen ganger kan det synes som eldreomsorgen er en salderingspost som kommunene tar som siste post i det årlige budsjettarbeid.

I 2016 kom det opp et forslag i Stortinget om at staten skulle overta ansvaret for å finansiere kommunenes eldreomsorg. Forslaget ble ikke tatt tilfølge. I stedet ble det et kompromiss hvor det skulle gjennomføres et prøveprosjekt med i første omgang deltagelse fra 6 kommuner. Senere har det kommet ytterlige 6 til.

Etter tre års drift, utarbeidet regjeringen i 2019 rapport som viser at ordningen ikke var noen entydig suksess. De forlenget likevel prøveperioden til utløpet av 2022. Nå forstår vi at regjeringen allerede har besluttet å avvikle ordningen i år. Den ventede fiaskoen er en realitet!

Det er ikke meget feil å betrakte ordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen som en form for umyndiggjøring av kommunene.

Les hva vi skrev i et innlegg i SENIORAVISA den 18. februar 2019:

«Vi har ikke forstått det. Hvordan i all verden skal det kunne ha seg slik at staten er mer kompetent til å finansiere eldreomsorgen enn kommunene. Og hvor ligger gevinstene?

Vi ser dette som ledd i sentraliseringstiltak som innebærer at avstanden til brukerne blir større og at tilsiktede gevinster stort sett uteblir. Det synes som at det innen offentlig virksomhet hersker en ukritisk holdning til at sentralisering kombinert med stordrift nær sagt aldri er en vinnerløsning!»

Vi leser i NRK-nyheter at regjeringen nå avvikler ordningen et år før planlagt. Det krever en betydelig omstillingsevne fra de deltagende kommuner. Budsjettarbeidet blir krevende når forventede statlige overføringer uteblir. Kommuner som Bjørnafjorden og Indre Østfold Kommune vil f.eks. miste henholdsvis 140 og 100 millioner kroner. Det er vanskelig å se noe annet enn det at tilbudet til de eldre i de deltagende kommuner blir redusert!

Regjeringen betrakter prosjektet som tilstrekkelig utprøvd, og at det ikke er nødvendig å prøve ut modellen ytterligere. Beslutningen blir møtt med sterk kritikk fra flere hold!

Da ender vel det hele opp med at kommunene også i fremtiden skal finansiere eldreomsorgen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter