Ein skigard kan’kje vara evig, veit du!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Overskriften er hentet fra en kjent revyvise. Det er en påminnelse for alle de av oss som har trodd at de Corona-vaksinene vi har fått, er for evigheten! Slik er det nok ikke! Først fikk vi en dose som skulle være tilstrekkelig, så fikk vi dose nummer 2. Da skulle vi være «fullvaksinert». Likevel etter det fikk vi en tredje vaksine, en «booster», for at vi skulle være helt sikre på at vi hadde full immunitet!

Tiden for skråsikkerhet ser ut til å være forbi!

Da statsminister Solberg i begynnelsen av september erklærte at Norge igjen var «åpnet» og at alle Corona-tiltakene var avviklet, trodde vi i vår naivitet at jobben var gjort. Og hva hender så? Det var for så vidt forventet at vi skulle få nye smitteutbrudd, men ikke i den omfang vi skulle få. I byer som Trondheim og Tromsø er omfanget så stort at man har sett seg nødt til å gjeninnføre Corona-restriksjoner. Tilsvarende situasjon har også oppstått andre steder i landet. Sykehusene har samtidig flere Corona-syke enn ved pandemiens begynnelse!

Det som er mest alarmerende er at vi stadig får flere som til og med er fullvaksinerte som er smittet og lagt inn på sykehus. Det ser ut til at det er mange eldre som blir rammet.

I VG leser vi om fullvaksinerte Hugo Anthonsen (83) i Tromsø som forteller at ha ble redd da han kjente han ikke fikk puste. Den ene lungen kollapset og han ble lagt inn på intensiven  med en gang! Han er dessverre ikke det eneste tilfellet!

Det heter at «veien blir til mens man går». Slik er det også med Corona-vaksinene. Det måtte gjøres noen erfaringer, før man ble klar over at vaksinene kun hadde en begrenset tid for full beskyttelse.

Det er gjennomført flere undersøkelser. Resultatene spriker, men alle undersøkelsene konkluderer med at beskyttelsesgraden synker etter hvert. Etter 4-5 måneder gir for eksempel Pfizer vaksinen en beskyttelsgrad på mellom 50 og 80%. Andre vaksiner kan ha høyere eller lavere beskyttelsesgrad. Eldre har et svakere immunapparat og får svakere beskyttelsesgrad enn de yngre.

Forskningen på vaksinenes beskyttelsesevne er på et så tidlig stadium at vi skal være forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner. Men en ting synes sannsynlig, og det er at vi vil komme til å ta flere «vedlikeholdssprøyter». Kanskje hvert år som for influensavaksinen!

Eller, kanskje det blir piller i stedet for sprøyter?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter