DnB nekter å veksle inn mynt – på kant med loven?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Nå nekter DnB å ta imot mynt til veksling. Denne beslutningen står å lese på en plakat i ekspedisjonslokalene «Myntautomaten avvikles 28. juni – det vil etter denne dato kun være mulig å sette inn sedler på innskuddsautomaten!»

Hvis bankene ikke skulle være forpliktet til å ta imot og veksle skillemynt, hvem, hvis noen, har da et slikt ansvar. Eller er det et hull i loven?

Fredrikstad Blad forteller om en kunde som kom med mellom 2 og 3 tusen kroner i mynt til DnB Fredrikstad for å få dem inn på konto. Med referanse til ovenfor nevnte plakat ble kunden informert om at banken ikke lenger tar imot mynt!

Veksling av mynt er åpenbart ikke er en lønnsom business for banken, selv om vekslings-automaten kunne gjøre mesteparten av jobben. Kravet til lønnsomhet veier tydeligvis tyngre enn hensynet til kundeservice.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Norges største bank ikke scorer blant de høyeste på noen kundeundersøkelser.

Kontanter/mynt er fortsatt et tvungent (lovlig) betalingsmiddel. Det skulle være interessant å se om ansvarlige myndigheter velger å følge opp denne saken – eller om de som i spørsmålet om kontantnekt, velger å snu ryggen til og se en annen vei!

Les gjerne hva Senior Norge sin juridiske konsulent, Stig Klingstedt, sier om dette:

 

«Hei!

Dette virker minst sagt underlig. Finansavtaleloven er klar på at man kan bruke mynter til å overføre til sin konto. Se § 12 d:

§ 12.Definisjoner

I dette kapitlet betyr

a) betalingstransaksjon: handling som iverksettes av en betaler eller betalingsmottaker for å innbetale, overføre eller ta ut midler, uten hensyn til eventuelle underliggende forpliktelser mellom betaleren og betalingsmottakeren
b) betalingsordre: anmodning fra en betaler eller betalingsmottaker til en institusjon om å foreta en betalingstransaksjon
c) betalingsinstrument: personlig instrument eller sett av prosedyrer som er avtalt mellom kunden og institusjonen, og som kunden benytter for å iverksette en betalingsordre
d) betalingsmidler: pengesedler og mynter samt innskudd og kreditt på konto og elektroniske penger som definert i lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 1-1 annet ledd
e) betaler: fysisk eller juridisk person som er innehaver av en konto og tillater en betalingsordre fra denne kontoen, eller, dersom vedkommende ikke har noen konto, som gir en betalingsordre

Det er mulig at en bank kan nekte å veksle mynter mot sedler, men de kan ikke nekte å ta imot mynter for å sette inn beløp på en konto som man har i banken.

 

Mvh Stig Klingstedt

 

Kontanter/mynt er fortsatt et tvungent (lovlig) betalingsmiddel. Det skulle være interessant å se om ansvarlige myndigheter velger å følge opp denne saken – eller om de som i spørsmålet om kontantnekt, velger å snu ryggen til og se en annen vei!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter