Digitalt utenforskap – Fredrikstad Blad har forstått det!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Digitaliseringen av det norske samfunn pågår fortsatt for fullt. Systemutviklerne gasser seg i interessant oppgaver og skaper løsninger ut fra sine egne forutsetninger.

 

– Vi er fullt ut innforstått med den utviklingen som pågår. Men vi er opptatt av at digitaliseringen blir gjennomført på en omsorgsfull måte og at det tas hensyn til de som ikke har digitalt utstyr og/eller kompetanse. Vårt ubetingede krav er at det opprettholdes analoge løsninger som disse kan bruke.

Det har imidlertid vært nærmest umulig å finne noen som har eller vil ta ansvar for dette. Vi har vært kasteball mellom departementer som ikke vil ta i saken. Samtidig har media ikke vist interesse. Derfor er det med stor interesse vi leste Fredrikstad Blad sin artikkel om «Digitalt utenforskap» den 7. juli. Fredrikstad Blad har forstått det! Vi gjengir ingressen på førstesiden i bladet:

«Det er mange, spesielt eldre som virkelig strever i den nye digitale hverdagen. De får rett og slett ikke hjelpen eller tjenestene de har krav på. Enten fordi de ikke vet hvordan de skal bruke digitale postkasser, chattetjenester og kodebrikker – eller fordi de simpelthen ikke har smarttelefon eller PC.»

Det var antatt at vi her i Norge skulle ha anslagsvis 400.000 ikke-digitale. En nylig undersøkelse som ble gjennomført av Kompetanse Norge viser at problemet er enda større – 600.000 ikke-digitale skal det være. Legger vi til de med begrenset kompetanse, blir det mange flere!

Myndighetene forestilte seg at dette problemet skulle kunne løses ved opplæring. Det har vist seg at majoriteten i gruppen ikke lar seg motivere til å skaffe seg digitalt utstyr og gjennomgå nødvendig opplæring. I vår forening var for 3 -4 år siden 40% av medlemmene ikke-digitale. Slik er det fortsatt. DnB hadde 60.000 ikke-digitale. De gjennomførte et gigantisk opplæringsprogram som gikk over vel 2 år. Da de til slutt skrotet hele programmet, etter å ha svidd av noen millioner, hadde de fortsatt 60.000 som ikke var på nett!

Problemet vil løse seg selv, etter hvert som de eldste faller fra. Dette vil imidlertid ta minst 30 år, hvilket innebærer at våre myndigheter og systemutviklere må innstille seg på å opprettholde analoge løsninger like lenge. Her finnes ingen «Quick Fix!»

– Utviklingskåte byråkrater og systemutviklere har nok opplevd de ikke-digitale sinkere som «hår i suppa». Men de må nok bite i seg at disse også skal betjenes på en tilfredsstillende måte. Noe annet vil være ren diskriminering! Vi regner med at det finnes bestemmelser i Diskrimineringsloven om dette. Digitaliseringen har vært i ferd med å skape et nytt klasseskille i Norge. Det er noe vi må forhindre – vi vil ha likeverd for alle enten de er på eller av nett!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter