Digitaliseringen – eldre står igjen på perrongen!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Digitaliseringen i det norske samfunn pågår i så høyt tempo at det kan være en utfordring for noen og enhver å følge med. Og det er fortsatt mange som står igjen på perrongen mens toget går. Dette gjelder spesielt våre eldre, de som til nå har greidd seg godt med blokk og blyant!

Det er vårt anliggende at digitaliseringen skjer på en omsorgsfull måte, herunder at det opprettholdes effektive analoge løsninger for de ikke-digitale, de som ikke har nødvendig datautstyr og/eller datakompetanse!

Vi har i lengre tid forsøkt å skape oppmerksomhet omkring det utenforskap som de ikke-digitale utsettes for. Vi har arbeidet ut fra de anslag som sier at vi skulle ha 400.000 ikke-digitale. Vi kan ikke se å ha nådd spesielt langt. Nå har imidlertid Kompetanse Norge utført en undersøkelse som viser at det er 600.000 ikke-digitale over 16 år i Norge.

Det synes som dette har gitt en økt oppmerksomhet og forståelse for den diskriminering de ikke-digitale blir utsatt for. Tallet 600.000 er blitt referert til i en rekke sammenhenger! Det gir et betinget håp!

Enda henger oppfatningen igjen at dette problemet var enkelt å løse ved opplæring. 90-åringer som brukte PC ble anvendt som sannhetsvitner. Disse skulle vise at det var håp for alle. Imidlertid skulle det vise seg å være nesten umulig å motivere, spesielt de eldste, til å kjøpe seg datautstyr og sette seg på skolebenken.

Det var forhold som både myndigheter og private virksomheter overså eller undervurderte betydningen av! Det kunne være både rasjonelle og irrasjonelle grunner for de ikke-digitales vegring! Det økonomiske motivet synes å være glemt. Det er ikke på langt nær alle pensjonister som har 5 – 6.000 liggende i skuffen til innkjøp av datautstyr og opplæring?

Frykten for det ukjente og det å bevege seg inn i en verden med flere muligheter til å gjøre feil enn til å lykkes, stopper mange. Frykten for å feile er større enn det spennende i å oppdage og lære nye ting! Det er vel dette vi kaller «dataskrekk» – reelt nok for mange!

Det er ikke til å underslå at mange vil oppleve en skamfølelse ved at de i forskjellige sammenhenger må vise sin inkompetanse. Det dukker stadig opp nye løsninger som er basert på bruk av smarttelefon og apper. Dette gjør utvilsomt hverdagen enklere for mange, men vesentlig vanskeligere for de ikke-digitale. Det er eksempler på hvor de ikke-digitale blir utsatt for klare diskrimineringer!

Les hva vårt medlem, Øistein Darum foreslår:

«Det er ikke gitt at du på en restaurant får lest meny, bestilt eller betalt uten at du er utstyrt med en av disse nye smarttelefonene. Mattilsynet skulle ta med som målekriterier i sin bedømming av restaurantene – Strekmunn hvis restauranten ikke tilbyr meny på papir, Strekmunn hvis man ikke kan bestille direkte av kelner, men må bestille pr. smarttelefon, strekmunn hvis restauranten ikke tar imot kontant betaling!»

Det er på høy tid at myndigheter så vel som private virksomheter tar til seg at hovedtyngden av de som i dag er ikke-digitale, aldri vil komme til å bli det. Dette blir nok tungt å svelge for systemutviklere i så vel offentlige som private virksomheter.

Vårt ubetingede krav er at det skal opprettholdes effektive analoge løsninger slik at de ikke-digitale får likeverdige muligheter!

Det er et ønske at kravet om opprettholdelse av analoge løsninger blir nedfelt i lov eller forskrift! Men vi er redde for at det er langt dit!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter