De uten smart-telefon vil ikke diskrimineres!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Den tekniske utviklingen går fort, av og til så fort at ikke alle greier å henge med. De første mobiltelefonene kom på slutten av 70-tallet. De var så store som en liten koffert. Installering av mobiltelefoner i bil ble en stor «industri». Så ble det utviklet mobiltelefoner som etter hvert ble mindre og mindre. Til slutt ble de små nok til å kunne putte i lomma.

Det neste var smart-telefonene. Det var mobiltelefoner med en mini-datamaskin med tilgang til internett og det hele! De nye smart-telefonene spredte seg som ild i tørt gress. Oppfatningen at «alle» hadde smart-telefon festet seg hurtig.

Men slik var det ikke. Det ble lenge antatt at det fortsatt var 400.000 «ikke-digitale» personer i Norge. Dette er de som ikke har digitalt utstyr eller kompetanse og heller ikke er på nett!

Utviklingskåte systemutviklere i det offentlige så vel som i private virksomheter har fått boltre seg fritt i den mengde av nye muligheter som smart-telefonene byr på! At det er en betydelig gruppe som ikke har smart-telefon, og ikke kan bruke de nye systemene, har vært oversett.

Dette er en klar diskriminering som de «ikke-digitale» ikke vil akseptere. Protestene har vært mange, men har som regel ikke ført frem.

Nå har Kompetanse Norge gjennomført en undersøkelse for Moderniseringsdepartementet. Undersøkelsen viser at gruppen «ikke-digitale» er langt større enn tidligere antatt. Det er 600.000 «ikke-digitale» I Norge over 16 år. Hvor mange ut over dette som har mangelfulle kunnskaper vites ikke, men det er å anta at dette også er en betydelig gruppe!

Det går ikke lenger an å opptre som om gruppen «ikke-digitale» ikke skulle eksistere!

Vårt styremedlem, Øivind Strømnes, har latt seg forarge over den diskrimeringen av de «ikke-digitale» som har fått pågå uhindret. Det er å anta at majoriteten av de «ikke-digitale» er eldre  mennesker – og de er vårt anliggende.

Øivind har stått i front i forskjellige sammenhenger. Vi kan nevne utlånssyklene i Nedre Glomma regionen som bare kan brukes av de som har smarttelefon og kan bruke QR-koder. Protesten ble avvist. Så har vi betaling på buss som nærmest har vært en umulighet uten smart-telefon. Denne historien er enda ikke slutt.

Nå sist en sak som har fått betydelig oppmerksomhet. Sarpsborg Kommune hadde innført en ordning hvor de som skal levere søppel til kommunens anlegg i Gatedalen kunne få adgang ved bruk av QR-kode. De som ikke har smart-telefon skulle kunne kjøpe et adgangskort. Dette måtte de altså betale for. En klar diskriminering i forhold til de med smart-telefon som kan bruke QR-kode- gratis!

Øivind fikk gehør for sine protester da han engasjerte Sarpsborg Arbeiderblad. Saken fikk betydelig oppmerksomhet. Det endte med at kommunen ga seg. Nå kan de som ikke har smart-telefon få adgangskortet gratis!

– Vi noterer en seier: Øivind Strømnes/Senior Norge Østfold 1 – Sarpsborg kommune 0!

Vi takker Øivind for innsatsen og gratulerer med resultatet – det nytter å holde ut!

Det er vår erfaring at problemet med at vi har en stor gruppe «ikke-digitale» ikke vil la seg løse ved opplæring alene! Motivasjonen er, spesielt hos de eldste nesten ikke tilstede. Problemet vil løse seg over tid, etter hvert som de eldste faller fra. Men det vil ta tid, minst 20 år, vil vi tippe!

I mellomtiden krever vi av det offentlige at det opprettholdes effektive analoge løsninger for de «ikke-digitale». Dette burde være forankret i forskrift elle lov!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter