De nye fylkeskommunene – tidenes lærepenge!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer for å se hele innlegget! –

Helt sikre er vi ikke, men vi begynner nå å fatte et sterkt håp om at fylkeskommunene kan bli oppløst. Sterkeste oppløsningskandidater er Viken og Troms/Finnmark. Akkurat nå er det ifølge NRK nyheter 71% av de som sitter på Stortinget som sier at de vil gå inn for at de fylkeskommuner som måtte ønske å oppløses, får adgang til det.

SV, AP, SP og Rødt gir uttrykk for at de vil stå ved sine løfter om at fylker som er blitt sammenslått mot sin vilje, skal kunne løses opp. Ifølge NRK sin siste måling ligger disse partiene an til å få 101 mandater av Stortingets 169. De har således et solid flertall!

Det som gjør at vi ikke helt tør å slippe jubelen løs, er to forhold. Det ene er at det er brukt enorme summer på å etablere de nye fylkeskommunene. Viken og Troms/Finnmark alene har kostet kr. 400 millioner. De tidligere fylkene mener staten skal ta regningen. Det andre forholdet er at politikere og byråkrater som har fått attraktive posisjoner i de nye fylkeskommune, vil komme til å kjempe med nebb og klør for å unngå at oppløsninger realiseres.

– Sett på litt avstand fortoner prosessen med å etablere de nye fylkeskommunene som et tragikomisk makkverk. At presumtivt voksne og erfarne politikere har kunnet gjøre så mange kardinalfeil, er ikke lett å forstå. Dette må være tidenes lærepenge! Hva skulle så politikerne og byråkratene ha lært? Se her:

 

Spør folk først!

I ethvert demokrati er det slik at folkemeningen skal ha betydning. I alle vesentlige saker som angår «folk flest» må det være riktig å spørre folk hva de mener og hvilke løsninger de foretrekker! Det å unnlate å spørre folk først, kan bli kostbart! Det å sløyfe den demokratiske prosessen forut for betydelige tiltak som  Fylkesreformen har sin pris!

 

Ikke gjennomfør tiltak mot folkeviljen

Det skulle ikke være nødvendig å si det, men det ser ut til å være nødvendig. Ha respekt for hva folk mener og unngå tiltak som er direkte imot folkeviljen. Vi har gode nok målemetoder til å vite hva folk mener og vil til enhver tid.

 

Stordriftsmodeller

Det synes som det eksisterer en blind tro blant de ansvarlige politikere og byråkrater om at stordrift er effektivt og lønnsomt. «Stor er sterk» er ikke en ubetinget sannhet. Vi kan like gjerne snakke om «byråkratiske kolosser på leirføtter». Stordrift er noe av det vanskeligste man kan gi seg inn på. Det er ikke gitt at stordriftsmodellene er de mest lønnsomme, heller ikke at de gir de beste tjenestene! Dette er et forhold de ansvarlige politikere og byråkrater ikke ser ut til å ha tatt med i beregningen. Så har da også resultatet blitt deretter!

 

Sentralisering

Det synes som sentralisering har vært en grunnleggende tanke bak fylkesreformen. Det har en nær tilknytning til tanken om stordrift og stordriftsfordeler. Det skulle gi bedre tjenester til lavere pris. Det politikere og byråkrater synes å glemme, er at enhver sentralisering innebærer at tjenesteyteren fjerner seg fra de fleste innbyggerne. Det er helt klart at folk ikke vil ha sentralisering. Hvem husker ikke alle kampene om sykehuslokaliseringene?

Det hører også med til historien det utrolige at de fylkene som skulle slås sammen ikke skal ha bli hørt og følgelig heller ikke vært involvert i prosessen. Går det virkelig an?

Frp foreslår primært en løsning hvor fylkesnivået elimineres. Således mener de at vi bare trenger to administrasjonsnivåer – regjeringen og kommunene. Hvis dette forslaget ikke får flertall, vil Frp sekundert gå inn for forslaget om adgang til oppløsning av fylkeskommunene.

Da krysser vi fingrene, avventer resultatet fra høstens Stortingsvalg og håper på en vesentlig bedre modell enn de etablerte fylkeskommunene vi har nå!

La oss få være Østfoldinger!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter