Dårlig politisk håndverk – pris 440 millioner

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Fylkesrådet i Viken besluttet under møte fredag den 17. desember å fremme forslag til Fylkestinget om oppløsning av Viken. Det hele blir avgjort den 24. februar. Det er altså et hinder til!

Fylkesrådet i Viken lovet allerede ved etablering av fylkeskommunen at de ville gå inn for å oppløse den så snart det skulle finnes et politisk grunnlag for det. Det fikk de etter siste Stortingsvalg. Likevel var det til det siste usikkerhet om hva fylkesrådet ville bestemme seg for. Arbeiderpartiet satt på gjerdet lenge, sannsynligvis hardt presset av 12.000 ansatte i fylkeskommunen! Men også Arbeiderpartiet sluttet seg til sist til resten av fylkesrådet.

Dårlig håndverk har sin pris. Så også makkverket av en fylkesløsning som folk flest ikke forstår noe av. Det som er uforståelig, hvis vår oppfatning er riktig, er at de som arbeidet med å etablere en ny fylkeskommunestruktur i Norge, ikke rådførte seg med fylkene, langt mindre med folk flest. Det sies at når det nye Norgeskartet skulle etableres så stod de til slutt igjen med Akershus, Buskerud og Østfold! Det sies at Viken, den siste brikken i puslespillet, ble til i en sen kveldstime da alle var for trette til å protestere!

Vi kan ikke se at det forut for etableringen av de nye fylkeskommunene har vært noen demokratisk prosess. Vi har ikke truffet et eneste menneske som sier at de er blitt spurt. Meningsundersøkelser etter etableringen viste at 8 av 10 i Østfold var mot Viken fylkeskommune. Det synes som om alle demokratiske tradisjoner hadde blitt satt til side. Det er i alle fall klart at når det gjelder Østfold, så er Viken etablert mot folkeviljen!

Løsningen ble tredd ned over ørene på folk. Uprofesjonelt og særdeles arrogant av politikerne!

En kostnad for oppløsning av Viken beregnet til 440 millioner kroner, er halmstrået for de som ikke ønsker oppløsning. Det omtales som et enormt beløp. Elendig politisk håndverk har sin pris! Men er 440 millioner egentlig et stort beløp? Dette er avhengig av hva man sammenligner med. NRK opplyste på dagsrevyen at staten har hovet inn 28 milliarder ekstra på skyhøye elpriser, og enda mer på salg av gass! Sett i en slik sammenheng er prisen for å oppløse Viken for lommerusk å regne!

Egentlig skulle vel de som utarbeidet løsningen med Viken, betale regningen for oppløsningen, men det blir vel heller staten som må grave i pengebingen. Finansministeren gir uttrykk for at dette ikke skulle være noe stort problem! Så får vi se hva det blir til!

Vi synes det er underlig at den måten de nye fylkeskommunene ble etablert på, i strid med demokratiske tradisjoner, ikke har fått større oppmerksomhet. . Kanskje burde vi i saker som dette overveie å nytte muligheten av folkeavstemminger?

Vi er spente på fylkestingets avgjørelse den 24. februar

Noe må våre politikere ha lært av dette:

SPØR FOLK FØRST!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter