Coronasertifikatet – eldreombudet setter foten ned!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Vi er innforstått med den digitalisering av samfunnet som foregår. I denne forbindelse foregår det en storstilt diskriminering av de ikke-digitale, de som ikke kan bruke PC, mobil eller nettbrett. I forbindelse med lansering av det nye Coronasertifikatet anslår helsedirektoratet at det finnes i alt 110.000 i denne gruppen. Andre offentlige organer har i andre sammenheng angitt antallet til 480.000 og 600.000. Antar det må være lagt inn noe forskjellige forutsetninger i de undersøkelser som er gjort!

Vårt ubetingede krav er at det må opprettholdes analoge løsninger for de ikke-digitale! Vi har tidligere ikke funnet noen som har tatt eller fått ansvar for dette! Derfor er det med glede vi nå ser at Eldreombudet denne gangen setter foten ned!

Uten at vi vil påberope oss å ha nok kunnskap om Diskrimineringsloven, vil vi tro at manglende tilbud til de ikke-digitale, vil måtte regnes som diskriminering.

Coronasertifikatet ble introdusert den 11. juni Det er tilgjengelig på Helsenorge.no for de som kan taste seg inn ved bruk av BankID. De har samtidig laget en løsning for de ikke-digitale ved at andre kan få fullmakt til å hente ut deres Coronasertifikat. Da får fullmaktsinnehaverne samtidig tilgang til annen personlig informasjon. Denne «fullmaktsløsningen» kan ikke sies å være de ikke-digitale verdig. Det er like lite verdig som at barnebarn skal styre nettbanken til besteforeldrene.

Vi leser med interesse Eldreombudets pressemelding av 11. juni hvor det fastslåes at Koronasertifikatet diskriminerer de ikke-digitale. Eldreombudet stiller seg avvisende til  «fullmaktsløsningen». Vi klipper et par avsnitt fra Eldreombudets pressemelding:

 «Dette er for dårlig. Det er uakseptabelt at ikke-digitale må gå tidkrevende omveier og vente på løsninger, mens digitale brukere nå kan nyte godt av en enkelt tjeneste. Forskjellsbehandlingen vil hindre ikke-digitale i å ta viktige steg ut av pandemien og isolasjon sier Eldreråd Bente Lund Jacobsen.

Ikke-digitale må snarest få brev om at de kan få papirversjonen av sertifikatet tilsendt i posten eller levert ut hos fastlegen, krever Eldreombudet!»

En enkel å grei løsning, som gjør at de ansvarlige myndighetene må anstrenge seg litt mer.  Løsning er på linje med det man fikk til med lønnsslippen fra NAV!

Det som gleder oss i denne saken at det endelig fremstår noen i det offentlige som tar ansvar for at det opprettholdes analoge løsninger for de ikke-digitale. Vi skulle også gjerne ha sett det fastslått i lov at dette er en rett de ikke-digitale har! Men det er kanskje for meget å forvente?

kilder: ABC nyheter og Eldreombudet

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter