Coronasertifikat på papir – Helfo tatt på senga!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Da Coronasertifikatet omsider ble en realitet, så skulle det være slik at sertifikatet bare var tilgjengelig for de som kunne tastes seg inn med bank-ID. Nok en gang var de ikke-digitale utelatt. Når dette ble påtalt, utarbeidet Helsedirektoratet en ordning med fullmakt som kunne gis til betrodd person.

Vårt standpunkt har vært, og er, at det skal opprettholdes gode analoge løsninger for de ikke-digitale. Vi kan ikke se at «fullmakts løsningen» er en god og fullverdig løsning. Eldre ombudet er enig med oss og har krevd at det utarbeides Coronasertifikat på papir for de ikke-digitale.

Vi noterer en liten seier for oss. Det er første gang vi opplever at en offentlig person står fram og tar ansvar for at gode løsninger opprettholdes for de ikke-digitale!

Når Helfo nå har bekjentgjort at papirsertifikatet er tilgjengelig, så opplever de at de til sin overraskelse blir nedringt av folk som vil ha sertifikatet. NRK nyheter opplyser at telefonkøen har vært på inntil to timer!

At dette oppleves som en overraskelse, kan ha sammenheng med at Helsedirektoratet og Helfo har basert seg på et meget lavere antall ikke-digitale enn det virkelige. Kompetanse Norge har gjennomført en undersøkelse for Kommunal og moderniseringsdepartementet hvor de fastslår at det er 600.000 ikke-digitale her i landet.

Dette måtte ha vært en ubehagelig opplevelse for Helsemyndighetene, som enten ikke har kjent til nevnte undersøkelse, eller valgt å se bort i fra den. De hadde basert seg på at det skulle være 110.000 ikke-digitale her i landet. Som hovedforutsetning må dette bli helt feil!

Vi har enda ikke sett papirutgaven av Coronasertifikatet, men håper at det er enkelt og lett forståelig for folk flest. Første dagen skal det ha blitt distribuert 650 analoge sertifikater. La oss håpe at Helfo greier å opprette og opprettholde et tilstrekkelig tempo i distribueringen slik at de ikke-digitale ikke skal behøve å vente i det uvisse på når tid de vil motta sitt sertifikat!

Vi har også tidligere skrevet om disse spørsmål i et innlegg i SENIORAVISA den 14. juni 2021 – «Coronasertifikatet – Eldreombudet setter foten ned!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter