Coronaen – Det var visst ikke over!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Livet kan være full av paradokser. Akkurat nå lever vi midt oppe i et! Helseministeren står fast ved at trinn 4 i gjenåpningsplanen skal gjennomføres. Det vil slik vi forstår det, innebære avvikling av alle Corona begrensningene! I slutten av september skal det meste være gjort, sier han!

Det som er et paradoks, er at vi samtidig opplever en smitteøking av en størrelse som ingen hadde forutsett. I flere dager på rad har vi registrert nye smitterekorder. I juli måned så det ut som om vi hadde fått kontroll på pandemien, og vi begynte med stor tro og glede til å se frem mot slutten. For tidlig!

Det som synes å være positiv er at antall sykehusinnlagte går ned. De som nå er innlagt er mindre syke enn tidligere, og liggetiden er kortere.

De som nå smittes er i gruppen under 30 år. Altså unge voksne og skoleungdom. I denne gruppen er det flest uvaksinerte. Vaksinerte smittes kun unntaksvis.

Smitteøkingen og risikoen er blitt så stor at enkelte foreldre har begynt å holde barna sine hjemme fra skolen. En Osloskole har stengt på grunn av høy smitterisiko.

Vi har tidligere gitt myndighetene honnør for den jobben de har gjort. De må ha gjort det meste riktig siden vi er blant de aller beste når det gjelder smittebegrensning, antall smittede, sykehusinnlagte og døde. Men vi synes myndighetene kan ha vært for ettergivende overfor de som har krevd avvikling av smittebegrensende tiltak.

Vi har tidligere opplevd smitteutbrudd i forbindelse med studentfester. Den sterke smitteøkingen vi nå opplever har sammenheng med at folk har kommet hjem fra ferie, og at skolene har åpnet. Fadderukene har vært avholdt som om vi ikke var midt i en pandemi. Deltagerne er uvaksinerte, og vi vet hvordan det har gått. Fadderukene har utvilsomt vært en av de største smittesprederne.

Vi forstår at folk kan ha behov for sosiale sammenkomster. Men vi kan ikke med vår beste vilje forstå at studentfester, fadderuker, hjemmefester m.m. kan være viktigere enn det å vinne krigen mot pandemien.

Nå har vi omsider fått nok vaksiner til at resten av befolkningen kan bli vaksinert. Det er nå gjort klar for vaksinering av 16 – 17 åringene og nedover. Vaksinene er godkjent for personer ned til 12 år.

Flere kommuner har problem med kapasiteten. Helseministeren har bedt om at vaksinering prioriteres foran smittesporing og testing. Det må være en riktig avgjørelse. Det burde være mulig å få gjennomført gjenstående vaksineringen i løpet av september måned, i samsvar med helseministerens mål.

Vaksineringsvegring er et problem. Helseministeren har så mange ganger gjentatt at vaksineringen er frivillig, at mange etter hvert kan ha misoppfattet vaksineringen som uviktig. Nå i sluttfasen er det viktig at vi får vaksinert alle uvaksinerte så raskt som mulig!

I 1940 sa Winston Churchill til sine landsmenn: «Jeg kan ikke love dere annet enn blod, svette og tårer».

2021 – Om Corona begrensningene og de belastninger disse innebærer, kunne helseminister Bent Høie ha sagt til sine landsmenn: «Dette må dere tåle!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter