Corona-vaksiner – er beredskapen god nok?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I et innlegg i SENIORAVISA 26. oktober, «Apotekene fri for konkurranse», har vi belyst konkurransesituasjonen i en delvis statsregulert bransje. Vi er av den oppfatning at få aktører, gir for lite konkurranse og for høye priser på medisin. I tillegg er en vesentlig del av omsetningen prisregulert. Dette er forhold som trenger oppmerksomhet.

Et annet forhold er om leveringsdyktighet og beredskap er god nok. Ustabile leveringsforhold for Corona-vaksiner er en tankevekker.

Les hva Arne Bruusgaard skriver om dette:


Det pågår en debatt på flere facebooksider om norsk farmasøytisk industri og norske apotek. Det er bra – og det ønskes velkommen. Den ene ekstreme holdningen er at det er fint at utenlandske kjeder har kjøpt opp norske apotek og gjort dem om til rene handelshus der de utleverer reseptbelagte og andre varer. Tanken her er at de internasjonale selskapene klarer å konkurrere og at det gir lavere priser på varene.

Den andre varianten er at det norske farmasøytiske miljøet er i ferd med å bli ganske så tynt og i manges øyne – radert bort – og at det samlet sett er dyrere å ikke ha kompetanse og kapasitet enn å ha det. Denne gruppen mener at Norge må ha en strategisk kapasitet.

Jeg tilhører den delen som er enig i den siste observasjonen.

Norske apotek og norsk farmasøytisk industri var tidligere en del av “totalforsvaret” – apotekerne hadde små laboratorier der de kunne mikse enkelte varer selv som det kanskje ikke var stort behov for, men som var viktige for dem det gjaldt. I tillegg var fagkompetansen ganske dyp fordi apotekerne hadde “hands on”.

Når det gjelder norsk farmasøytisk virksomhet – var den høyst oppegående. Alpharma som lagde generiske produkter og Nycomed var begge lønnsomme bedrifter som kunne produsere både medisiner og vaksiner. I tillegg hadde vi Norsk Medisinaldepot som hadde strategiske reserver av nødvendige vaksiner. Alt i alt utgjorde dette et interessant miljø for norsk medisinsk utvikling.

Men, dette ble i løpet av veldig få år radert bort. Både Nycomed, Alpharma og noen få andre bedrifter ble solgt med overskudd for eierene. MEN, det gjorde at den nasjonale kompetansen og de nasjonale produksjons og forskningsmiljøene ble desimert.

Dette var en ulykke – både for arbeidsplassene og ikke minst for den totale beredskapen for Norge. Farmasøytisk kompetanse er livsviktig i krisetider – enten det gjelder hygiene, medisiner eller vaksiner.

Det er nok riktig at mange medisiner og vaksiner tildels var dyrere med denne modellen enn hva mange medisiner og utstyr er i dag. Fordelen var imidlerid ifølge eldre farmasøyter jeg har snakket med at vi var langt mindre sårbare – og særlig der det gjaldt løsninger for spesielle og små pasientgrupper. Vi ser det jo idag – når vi bestiller Koronavaksiner – så er vi helt i lomma på de største virksomhetene som ofte har et voldsomt politisk press på seg for å løse problemene i de landene fabrikasjonen foregår.

Da pandemien kom – var vi ikke engang i stand til å skaffe ansiktsmasker eller desinfeksjonsmidler. Bedrifter som etterhvert kom på banen var noen som ble hastegodkjent og som snudde produksjonen fra tekniske produkter til håndsprit. Ingen tvil om at Norge er blitt mer sårbar!

Vi sender milliarder av kroner ut av landet for å bidra i vaksineutvikling, samt resultatene av forskning ved sykehus og universitet. Mottakerne patenterer og tjener på krisen, Men når det kommer til krisetider, kommer vi til kort når det gjelder leveranser. Det ser vi ikke minst når det gjelder UK og USA. Begge har stor farmasøytisk industri.

Jeg er helt sikker på at Norge ville kunne komme langt på vei dersom noe av den internasjonale støtten ville gå til å sette opp et norsk farmasøytisk miljø, inklusive noen produksjonslinjer som muliggjør produksjon av noen strategiske produkter og som kan tilpasses produksjon av andre produkter når dette blir nødvendig.

Vi har sykehus og instituttforskning, men vi mangler for mye av den farmasøytiske delen.

Her er det snakk om politisk vilje og strategi for å trygge befolkningens helse i krisetider. Og som om det ikke var nok – er jeg også sikker på at vi ville være flinke nok til at også Norge kunne eksportere nisjer av farmakologiske produkter.

Det hadde vært noe det.

 

Arne Bruusgaard

Kilde: Krever abonnement:

AFTENPOSTEN.NO

Livsviktig vaksine blir trolig forsinket: – Vi har sluttet å regne med 1,8 millioner doser

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter