Corona sykdomsforløp – forskere på interessant spor!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Coronaviruset, Covid 19, byr på en rekke utfordringer for forskere verden over. De har gjort en kjempejobb med utvikling av vaksiner, men når det gjelder kunnskap om det fryktede viruset, så er det fortsatt meget som står igjen!

Situasjonen minner litt om kampen mot polio-pandemien vi slet med på 50-tallet. Da manglet det også kunnskaper, men det fantes massevis av teorier og antagelser. Den dominerende antagelsen var at sykdommen stammet fra epler! Vi kjenner utgangen, vaksine ble til sist utviklet og polioen ble nedkjempet!

Det som til nå har vært et mysterium når det gjelder Coronaviruset, er at det rammer så forskjellig. President Donald Trump, som selv har vært smittet, ga uttrykk for at Coronaen ikke var noe å engste seg for. «Det oppleves nærmest som en mild influensa», sa han.

Men slik er det dessverre ikke for alle. I Trumps hjemland USA alene er det så langt registrert over 400 000 Coronarelaterte dødsfall. På verdensbasis nær 2 millioner!

Det forskerne forsøker å finne ut av er hvorfor er det noen som bare får milde sykdomssymptomer mens andre dør. De som kommer gjennom sykdommen og blir så friske som de kan, risikerer senskader i lungene. Dette er påvist. Nå ser man også muligheter for varige hjerneskader. Denne sykdommen er ingen spøk!

Det synes klart at de med høy alder, dårlig immunforsvar og kroniske sykdommer, er mer utsatt enn andre. Nå mener forskere at et lavt nivå av K-vitamin kan være en årsaksfaktor. Vitaminet finnes i grønnsaker som spinat, brokkoli og grønnkål.

Dette ble så tidlig som i august måned påvist av nederlandske forskere og senere bekreftet av en dansk forskergruppe. De sier at K-vitamin kan være en av flere årsaksfaktorer og at de har funnet sammenheng mellom lavt K-vitaminnivå og Covid 19 hos de som legges inn på sykehus.

Så vel nederlandske som danske forskere har gjennomført observasjonsstudier på et stort antall Coronasmittede sammenlignet med en kontrollgruppe. Svarene var sammenfallende og entydige. Covidpasientenes K-vitamin nivå var omtrent halvparten av nivået til kontrollgruppen. 43 Covidpasienter som døde hadde vesentlig lavere K-vitamin nivå enn de 95 som overlevde. De som overlevde hadde dobbelt så meget K-vitamin i blodet enn de som døde!

Her gjenstår meget forskning. Hvorfor reageres det på K-vitaminet, og hvordan kan den nye viten utnyttes til beskyttelse mot Covid-19 relaterte sykdommer og nevnte senskader?

kilde: ABC-nyheter

 

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter