«A la Carte» på sykehjemmene!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det må være noe vi ikke får til!

  • Helsemyndighetenes egne undersøkelser viser at 44% av beboerne på norske sykehjem er underernærte. I Oslo gjelder dette 60% av beboerne.

  • Sykehjemmene hevder at de tilbyr næringsrik mat overensstemmende med helsemyndighetenes standard.

  • Bekymrede pårørende hevder at maten ikke er god nok og at de som de har omsorg for, for taper vekt. Det må nødvendigvis være for at de får i seg for lite næring.

Det kan se ut som om sykehjemledelse og beboere kan ha forskjellig virkelighetsopplevelse! Sykehjemledelsen synes maten er bra. Det synes ikke beboerne!

Det er positivt at dette alvorlige problemet nå får oppmerksomhet igjen etter at vi er ferdig med både valg og Corona-tiltak. Aftenposten hadde for kort tid tilbake en helsides artikkel om forholdene i Oslo basert på helsemyndighetenes rapport, Agnete Tjærandsen skriver i en rapport fra Senior Norge: «Slik kan vi ikke ha det!» og vi hadde nylig inne en artikkel i SENIORAVISA: «Kjøkkenet tilbake til sykehjemmene». Så ser vi også en artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad om en pårørende som er bekymret. Hennes mann har tapt 20 kg i vekt!

For å løse et problem, må man først erkjenne at problemet eksisterer, og så må man forsøke å forstå problemet. I så måte er sykehjemmene i en privilegert situasjon. De kan veie pasientene regelmessig. Går vekten ned vil det i hovedsak skyldes at de får i seg mindre næring enn det de forbrenner. På gamle Onsøyheimen i Fredrikstad, og andre sykehjem, veide man hver eneste pasient hver mandag, og loggførte resultatene. Da kunne de ha full kontroll fortløpende og iverksette nødvendige tiltak.

Vi kjenner ikke til sykehjem som følger tilsvarende rutiner i dag.

Det heter sykehjem! Da skulle man tro at det ville være et overordnet mål at beboerne opplever det som nettopp et «hjem». De skulle få oppleve at det meste var slik de har hatt det i sine tidligere liv.

  • Hjemme var de var vant til individuell behandling
  • Stimulerende lukt av middagsmat under tilberedelse hørte også med
  • De var vant til porselenstallerkener – ikke isopor/plasttallerkener
  • Middagen ble ikke servert midt på dagen, men etter arbeidstidens slutt

Storhusholdning er vanskelig og det er fort gjort å glemme at måltidene skal serveres i et appetittstimulerende miljø, og at det tas hensyn til at man betjener individer.

En utfordring er at det er mange eldre som spiser sakte og noen må mates. Dette krever at sykehjemmene har tilstrekkelig bemanning til dette og at de har den tålmodighet som trenges.

Et hovedproblem er at maten i de fleste sykehjemmene i dag blir levert i containere fra sentralkjøkken. Dette får aldri blitt som å levere fra eget kjøkken. Det å få maten ferdig dimensjonert og levert på isopor/plasttallerken må i lengden være en belastning – stimulerende er det i alle fall ikke!

Få kjøkkenet tilbake til sykehjemmene og bygg dem opp som «A la carte»-kjøkken. Matlaging i sykehjemmet med muligheter for individuelle valg.

– Noe må gjøres!  At sykehjemsbeboerne blir underernærte, kan vi ikke leve med.! Vi har penger nok til nødvendige endringer. Det er et spørsmål om hvem som blir tildelt midler.

Vi får se hvor lenge kommunene får lov til å vegre seg!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter