600.000 ikke digitale – vil ikke!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegg! –

Det er ikke mange år siden det ble klart at det bar mot et fulldigitalisert Norge. Effektiviseringsmulighetene var så åpenbare at motforestillinger knapt ble hørt. Digitaliseringen har siden pågått i økt tempo! Utviklingskåte 35 åringer har fått boltre seg nærmest fritt!

Det var imidlertid skjær i sjøen. En betydelig del av den norske befolkning var uten aktuelt datautstyr og datakompetanse – det er disse vi kaller «ikke-digitale» 400.000 i tallet ble de antatt å være!

Dette ble sett på som et irriterende, men ikke betydelig problem. Det skulle enkelt kunne løses ved opplæring. Stort mer feil kunne ikke myndighetene og de andre ha tatt!

De forsøk vi kjenner til for å få ikke-digitale til å kjøpe seg datautstyr og tilegne seg nødvendig kompetanse, har mislykkes. Mest kjent er DnB sitt program «Alle skal på nett!». De hadde 40.000 «ikke-digitale» blant sine kunder. Etter at de i løpet av 2 år å ha spent noen millioner kroner på sitt opplæringsprogram, skrotet de hele programmet. De hadde fortsatt 40.000 ikke-digitale. For vårt eget vedkommende var 40 % av våre medlemmer «ikke-digitale». 3 år etter, i 2019, gjorde vi en ny kartlegging – fortsatt hadde vi 40% «ikke-digitale». På stedet hvil!

Problemet myndigheter, bedrifter og vi møtte, var at de «ikke-digitale» ikke ville! Motivasjonen var nærmest ikke tilstedeværende. Betydningen av datavegringen ble ikke forstått eller fullstendig undervurdert. Derfor var strategien om å løse problemet hovedsakelig med opplæring dømt til å mislykkes!

Blant våre egne medlemmer var det ved siste undersøkelse 52 % av de over 80 ikke på nett, blant de mellom 70 og 80, 37% og overraskende nok ,hele 32% av de mellom 60 og 70 –  gjennomsnitt som nevnt ovenfor 40%.

Kompetanse Norge har gjennom sin nylige undersøkelse fastslått at det faktisk er 600.000 ikke-digitale over 16 år her i landet – ikke 400.000 som tidligere antatt. Det er tydelig at dette vekker oppmerksomhet!

I en kronikk i Aftenposten søndag 15. august skriver Trude Drevland, leder for rådet for et Aldersvennlig Norge, og Line Gaare Paulsen om hvordan vi kan unngå at en digital alderdom bare blir for de få. I kronikken skriver de om en rekke diskriminerende begrensninger de ikke-digitale blir utsatt for. Samtidig beskriver de hvor vanskelig det er å komme fram til denne gruppen. Utfordringen er formidabel!

Forfatterne har konstruktive tanker om hvordan problemet med de ikke-digitale vil kunne løses. Vi er imidlertid overbevist om at datavegringen er så sterk at det ikke er innenfor rekkevidde å få majoriteten av dagens ikke-digitale på nett. Vi tror vi vil måtte leve med en gruppe ikke-digitale i 20 – 30 år til!

Hvis vi skal være så fri å gi Rådet for et aldersvennlig Norge en eneste anbefaling, så ville det være følgende:

Å sørge for at det opprettholdes effektive, likeverdige analoge løsninger for de ikke-digitale, og at dette bekreftes i lov eller forskrift!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter