Ukebrev v/Christin Engelstad

Hei alle!

I går var det møte i sentralstyret i Senior Norge, derfor kommer ukebrevet først i dag.

Styret vedtok en uttalelse der vi uttrykker at Senior Norge har vært godt fornøyd med at vi har hatt en egen statsråd med ansvar for norsk senior- og eldrepolitikk. De tre ministrene som har innehatt denne rollen har i løpet av kort tid fått oppmerksomhet rundt flere av de utfordringene eldre møter i vårt samfunn.  En egen eldreminister har også gitt media en person å ansvarliggjøre for hele regjeringens eldrepolitikk. Med bortimot en million eldre over 60 år, ca 20 prosent av befolkningen, er alle politikkområder berørt. Eldrespørsmål må ikke reduseres til å kun handle om pleie og omsorg.

Vi har sendt ut en pressemelding med vårt syn på den nye regjeringskabalen der eldreministeren ble kastet. Klikk her

Sentralstyret vedtok også at det tidligere lokallaget i Skedsmo nå heter Senior Norge Lillestrøm. Videre fortsetter vi arbeidet med å opprette nye og utvikle og eksisterende lokallag.

 

Fornye førerkortet

Etter at forskriften om førerkort ble justert sist høst har det kommet noen nye bestemmelser å sette seg inn i.

Det «gamle gode grønne» førerkortet er fra 1. januar i år ikke lengre gyldig og må skiftes ut.

Aldersbestemmelsene om at førerkortet går ut den dagen man fyller 100 år er for lengst endret. Fra19. januar 2013 blir førerkort gitt med 15 års gyldighetstid. Har man førerkort utstedt før 19. januar 2013 må det fornyes. Nye regler for gyldighet er blitt tatt inn.

Nytt er at man for å fornye førerkortet etter 80 år må ha legeattest som kan utstedes for tre år ad gangen. De som tidligere fikk fornyet førerkortet ved fylte 75 år og har levert helseattest, har en begrensning til maksimalt 78 år. Disse førerkortene må også skiftes ut mot nye. Uten helseattest får man normalt førerkort som gjelder til dagen før man fyller 80 år.

Ønsker man å forlenge gyldighetstiden til over 80 år må helseattest fra fastlegen følge med søknaden.

Nytt er også at man kan fornye førerkortet over internett. Skal førerkortet gjelde til tiden etter 80 år sender man først inn helseattest i posten til trafikkstasjonen nær deg. Etter noen dager får du en SMS om at helseattesten er registrert. Deretter kan du søke om fornyelse ved å gå inn på www.vegvesen.no/forerkort der reglene finnes. Der fyller du ut dine personlige data og samtidig betaler du et gebyr på 145 kroner ved hjelp av Visakort, Mastercard eller Bankaxess. Etter betaling laster du ned og printer ut et midlertidig førerbevis som kan brukes til du får ditt nye førerkort i posten. Deretter makulerer du ditt gamle førerkort.

Hvis du foretrekker å fornye førerkortet på trafikkstasjon, må du ha med gyldig legitimasjon og det gamle førerkortet. Du må betale 310 kroner, og om du må fornye bildet koster det 80 kroner ekstra.

Lykke til!

 

Ny arbeids- og sosialminister

Senior Norge deltar, sammen med andre pensjonistorganisasjoner, i drøftingsmøter med staten om statsbudsjettet og regulering av pensjonene. De seneste årene har det vært Anniken Hauglie som på vegne av regjeringen har ledet møtene. Nå ser vi frem til å møte den nye arbeids- og sosialministeren, Torbjørn Røe Isaksen. Vi har mye å snakke om!

 

 

 

Kommentar angående det europeiske helsetrygdekortet

Fra en av våre lesere av ukebrevene har vi fått følgende påpekning:

«Det var en fin nyttårsmelding som kom på e-post.  En liten kommentar om det europeiske helsetrygdkortet: Selv navnet på kortet forteller at kortet utstedes i Europa, burde det kanskje vært poengtert at det europeiske helsetrygdkortet kun gjelder på reiser innenfor EU / EØS området.»

Vi er så enige! Ellers må vi fremdeles stole på våre reiseforsikringer!

 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter