Styreprotokoll 4 – 2020

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

SENIOR NORGE Østfold avholdt sitt fjerde styremøte i år fredag den 21. august, på Tune Bibliotek.

Til stede under møtet var Terje Lloyd Andersen, Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Adolf Jørgen Olsen, Vinni Hestenes, Reidun Guttulsrød og Finn Åsmund Johnsbråten. Møtet ble ledet av sistnevnte.

SENIORAVISA

Avisa har hatt en jevn fin utvikling, og har etter hvert blitt vårt viktigste informasjonsmedium. Den har vært spesielt viktig i forbindelse med Corona- begrensningene. Vi har måttet avlyse de fleste av temamøtene. Da har det vært utrolig fint at vi har kunnet holde kontakt med både medlemmer og andre lesere ved at SENIORAVISA fortsatt har vært utgitt med ny utgave hver eneste mandag.

Besøkene til Senioravisa har økt år for år. I inneværende år vil vi sannsynligvis komme til å nå minst 66.000 besøk.

Vi har vært i villrede om hvor stort potensialet for avisa vår egentlig er. Siste ukes besøksrekorder får oss til å se at vi fortsatt har et stort uutnyttet potensiale. Les gjerne innlegg i SENIORAVISA, 24. august: «SENIORAVISA – Rekorduke bekrefter potensiale».

Suksessen har gjort oss dristigere, og vi tør nå se i retning av 100.000 besøk pr. år!

Det er et stykke vei å gå, og vi må hele tiden arbeide med innholdet i avisa – det skal være relevant, aktuelt og spennende. Hverdagshistorier og humor skal vi også ha plass til!

I det å få flere til å dele våre innlegg ligger det betydelige forbedringsmuligheter. Se innlegg i SENIORAVISA 24. august: «En takk til alle dere som deler!»

Coronasituasjonen – våre begrensninger

Vi må rette oss etter de til enhver tid gjeldende Corona-begrensninger. Slik styret vurderer situasjonen ser vi det ikke som forsvarlig å gjennomføre det planlagte temamøtet den 7. oktober. Det er flere forhold som gjør at vi har tatt denne beslutning. Et er kravene til avstand. Så må vi ta i betraktning at alle deltagere i våre møter er i risikogruppe. Det gjelder også oss som arrangerer møtene.

Det er vårt håp at situasjonen vil endre seg slik at vi får avviklet våre planlagte møter den 4. november og 2. desember.

Lederskifte – organisering av leting etter kandidater

Vi vil benytte tiden frem til årsmøtet 3. mars 2021 da nåværende leder fratrer til å gjennomføre brede søk etter kandidater.

Følgende vil utgjøre valgkomite:

Arne Vestergaard Larsen, Tlf. 917 48 695, epost: vestlars@gmail.com

Terje Lloyd Andersen, Tlf. 922 87 090, epost: terjelloyd@hotmail.com

Øystein Darum, Tlf. 926 33 416, epost: oidarum@hotmail.com

med førstnevnte som leder.

Kandidater kan ha forskjellig bakgrunn. Nyttig vil være erfaring fra administrasjon og/eller ledelse fra offentlige eller private virksomheter, fra militære eller fagforeninger. Tillitsvervet som leder vil i noen grad kunne tilpasses kandidaters kvalifikasjoner og interesse. Vi driver en ideell virksomhet og tillitsvervene hos oss er ulønnet.

Vi tror vervet som leder vil kunne passe for en ung pensjonist med administrativ erfaring.  Kandidater bør være fortrolig med moderne kommunikasjonsmidler og se det som givende å engasjere seg i ideell virksomhet.

Arbeidet har allerede begynt ved at vi den 17. august informerte om lederskiftet i SENIORAVISA: «Lederskifte». Innlegget blir onsdag den 26. august distribuert pr. epost til våre medlemmer. Neste skritt blir å utarbeide en oversikt over aktuelle målgrupper

Og da er vi i gang!

 

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter