Rettsløse ikke-digitale?

Hvem er så disse ikke-digitale? Det er en gruppe som nødvendigvis ikke har bankkort, de har ikke PC, de betaler fortsatt med bankgiro, de betaler bare med kontanter, de har ikke smarttelefon, de har ikke digitalt utstyr-, kompetanse og ferdigheter, de husker ikke koder m.m. Det er flest av disse blant de eldste. Blant våre medlemmer er det slik at 70% av de over 80 år er «ikke-digitale», 40% av de mellom 70 og 79, og 30% av de mellom 60 og 69.

Det skal være i alt 400.000 «ikke-digitale» i Norge. Det er vår vurdering at vi kommer til å dra med dette problemet i henimot 30 år! Det er ingen liten minoritetsgruppe siden den omfatter nær 8 % av Norges befolkning!

Dette er et formidabelt problem fordi de «ikke – digitale» ikke henger med i prosessen mot et fulldigitalisert Norge. Blåøyde politikere trodde problemet skulle kunne la seg løse ved opplæring i løpet av kort tid. De har nok blitt mer realister etter hvert.

Systemutviklerne, de velutdannede 35 åringene med det aller siste av viten og kompetanse, har åpenbart ikke de «ikke-digitale» i sin målgruppe. De synes ikke å være bevisst om at det er en betydelig gruppe og at de ikke har de samme forutsetningene som systemutviklerne. De baserer sitt arbeid med utgangspunkt i sine egne forutsetninger. Som eksempel ser det ut til at de tror alle har smarttelefoner, og baserer løsninger på det. Da blir det feil for noen!

Vi er innforstått med den digitaliseringsprosessen som pågår. Det som er vår rolle i denne forbindelse er å følge opp det de «ikke-digitale», blir tilbudt likeverdige analoge løsninger. Noe annet ville være diskriminering. Og det er her vi må være våkne og sørge for at «ikke-digitale» ikke blir glemt!

Det gjenstår noen ubesvarte fundamentale spørsmål:

Hvem skal ha ansvar for at det opprettholdes fullverdige analoge løsninger slik at «ikke-digitale» ikke ekskluderes? Vi kan så langt ikke se for oss hvem som måtte ha eller ta slikt ansvar. Det synes å være ingen! Har vi rett, så er dette en unnlatelse og et kjempeproblem!

Det neste er et rent juridisk spørsmål. Vi skulle anta at de «ikke-digitale» må ha rett til  fullverdige analoge løsninger når det utvikles nye digitale løsninger. Har vi rett i det?

Jus er vanskelig – hvilken rett har de ikke-digitale til analoge løsninger?

Vi er så fri å sende disse ballene over til Stig Klingstedt som er leder for i SENIOR Norge sin Jus-komite, og så tilbyr vi spalteplass for et innlegg i kommende utgave av SENIORAVISA!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter