Politikk hører ikke hjemme i Eldrerådet

Carl S. Solberg, medlem av Moss eldreråd har sendt oss en kommentar til Signe Øyes innlegg i SENIORAVISA den 23.mars hvor hun informerer om eldrerådet i Indre Østfold og rådets virksomhet. Eldrerådene skal være partipolitisk uavhengige. Det er dette poenget Carl S. Solberg retter oppmerksomheten mot når han skriver politikk. Det er åpenbart partipolitikk han mener. I vår forening er det også slik at vi ikke driver partipolitikk, men vi driver politikk – Seniorpolitikk.

 

Les nedenfor hva Carl S. Solberg skriver:


v/Carl S. Solberg medlem av Moss Eldreråd

Noen av medlemmene i hvert eldreråd er oppnevnt av de politiske partiene i kommunestyret, slik Signe Øye i Indre Østfold nevner i sitt innlegg 23. mars. Men det bør de ”glemme” fortest mulig i saksbehandlingen, etter min mening. Også av hensyn til de frivillige medlemmene i rådet.

Eldrerådet har som oppgave å ivareta de eldres interesser som et nøytralt og rådgivende medvirkningsorgan for kommunestyret. Vi bør unngå at politiske hensyn preger rådets fastsatte formål: ”Å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder eldre”. (Fra sidelinjen ser vi likevel at debatten om forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene er blitt et politisk tema.)

Jeg synes Viken fylkeskommune er et eksempel på gode retningslinjer for virksomheten til fylkets eldreråd. Her heter det: ”Politikere som medlemmer av eldrerådet representerer ikke sitt parti i denne situasjonen, men er satt til å ivareta en gruppes særinteresser.”

Dette bør være retningsgivende også for arbeidsdagen i eldrerådene i Østfold.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter