Pensjon – saksbehandlerfeil, skal brukerne lide?

– Trykk på overskriften, eller bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Pensjon er vanskelig, faktisk så vanskelig at det er uforståelig for de fleste. Enda vanskeligere blir det om man arbeider i det offentlige hvor virksomhetenes pensjonsordninger samordnes med pensjon fra NAV. Slik er det for de som har KLP-pensjon at tillegg som de måtte få i NAV-pensjonen trekkes fra KLP-pensjonen. Totalen blir således den samme – «på stedet hvil». De pensjonistene dette gjelder får således ikke ta del i den generelle velstandsøkningen.

Det er vanskelig å se noe annet enn at de ansatte må ha hatt forferdelig dårlige forhandlere når denne samordningen ble etablert!

På grunn av kompliserte regelverk kan det oppstå misforståelser og feil. Vi kjenner til tilfeller fra tidligere år hvor NAV-pensjonistene kunne arbeide et visst antall timer uten at det fikk konsekvenser for pensjonen. Et av disse tilfellene gikk ut på uenighet om hvor mange timer pensjonisten hadde arbeidet. Etter et lengre detektivarbeid ble det klart at pensjonisten ikke hadde arbeidet for mange timer. Kravet på kr. 20.000 i tilbakebetaling ble trukket tilbake!

Vi leser i Aftenposten den 29. juli hvor galt det kan gå om feil får akkumulere seg gjennom flere år. Pensjonisten, en kvinne på 75 år, fikk en dag et krav på etterbetaling på kr. 375.000 med 30 dagers betalingsfrist! Kravet var egentlig på kr. 625.225, men en del av dette kravet ble ettergitt da det var foreldet.

Hvilket sjokk må dette ha vært for pensjonisten. Hun hadde siden 2015 fått utbetalt for meget i pensjon, uten at hun hadde registrert det. Det at pensjonen hun har mottatt er blitt for høy, skulle vel meget tidligere vært registrert av KLP og korrigert. De har nå forsøkt å skyve ansvaret over på pensjonisten. Dette synes vi er helt urimelig. Hvis saksbehandlerne i KLP har gått seg bort i sin egen jungel av regler, skal ikke pensjonisten på noen måte lide for dette.

Det er vår oppfatning at KLP omgående burde ettergi kravet på kr. 375.000

Dette er en sak som Norsk Sykepleierforbund har under oppfølging. Vi ville ikke bli forundret om saken havner i Trygderetten for en juridisk avklaring av ansvarsforhold.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter