Nav-brukere skal ikke tvinges til å bli digitale!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi ser av debattinnlegg i Fredrikstad Blad at Pensjonistpartier protesterer mot at NAV-brukere skal tvinges til å bli digitale. I helse- og velferdsutvalgets innstilling blir det gitt uttrykk for at Fredrikstad kommune vil fortsette arbeidet med å veilede og tilrettelegge for at flest mulig blir i stand til å være på digitale plattformer. Dette oppfattes av Pensjonistpartiet som fordekt tvang, hvilket de protesterer mot.

Manglende digitalt utstyr og kompetanse gjelder ikke bare NAV-brukere. Det skal fortsatt være i alt 400.000 ikke-digitale i Norge.

Vi ønsker Fredrikstad kommune lykke til med digital opplæring av NAV-brukere, men håper de er klar over at dette er en særdeles krevende jobb. For 4 år siden konstaterte vi i SENIOR NORGE Østfold at 40% av våre medlemmer var ikke-digitale. Vi iverksatte forskjellige tiltak for at disse skulle komme seg på nett. Etter 4 år er andelen ikke-digitale den samme.

Et annet eksempel er DnB sitt prosjekt «Alle skal på nett». De hadde 60.000 ikke-digitale kunder. Etter å ha drevet prosjektet i 2 år, hadde de fortsatt 60.000 ikke-digitale. De måtte skrote hele prosjektet etter å ha brukt noen millioner.

Senior Norge er opptatt av at den digitale omleggingen skjer på en omsorgsfull måte hvor det tas hensyn til de som ikke har digitalt utstyr- og kompetanse.

Vi forutsetter at gode analoge løsninger som de ikke-digitale kan bruke, opprettholdes eller utvikles. Så langt har vi ikke sett at noen er tildelt eller har tatt til seg ansvar for dette. Vi er i ferd med å få brakt på det rene hvilke juridiske rettigheter de ikke-digitale måtte ha i denne forbindelse – eller om de er rettsløse!

Det er en forestilling om at tiden vil løse problemet med de ikke-digitale – gamle dør mens yngre kommer til.  Det kommer til å ta tid – minst 30 år vil vi anslå!  Slik ser det ut i vår medlemsmasse i dag:

Aldersgruppe Antall Ikke på nett % ikke på nett
 90 + 17 10 58,8
80 – 89 115 62 46
70 – 79 289 105 36,3
60 – 69 112 36 32,1
60 – 69 4 0 0
50 – 59 1 100
Alle 538 205 38,1

 

Familiemedlemmer er ikke med i oversikten.   Vi tror andelen ikke-digitale i vår medlemsmasse kan være godt representativ.

Vi vil sørge for at myndigheter og næringsliv til enhver tid blir minnet om at de ikke-digitale tilbys tilfredsstillende analoge løsninger. Så er vi interesser å høre om hvordan det går med opplæring av NAV-brukerne i Fredrikstad!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter