Magesmerter hos eldre. Månedsbrev fra Faust Medisinske senter

Dette månedsbrev er skrevet av Kristinn Eiriksson, spesialist i gastrokirurgi. Han arbeider for Faust medisinske senter i Fredrikstad og for Colosseum Faust i Moss. Dette månedsbrev er delt i to deler. Del 1, «Generell informasjon», kommer her.      Del 2, «Hyppige tilstander som kan gi mavesmerter», kommer i SENIORAVISA mandag 18. mai! Les og lær!

Magesmerter oppstår hos mennesker i alle alder, men symptomene kan variere avhengig av alder. Det er veldig varierende hvordan fysikken vår er når vi eldes. Denne variasjonen skyldes for eksempel medfødte gener, aktivitetsnivå, sykdommer, livskvalitet og livsstil. Risiko for sykdommer vil øke jo eldre vi blir.

I blodårene legger det seg kalk som kan påvirke blodsirkulasjonen videre til alle organer, dette kan igjen medføre sykdommer. Høyt blodtrykk, diabetes og sykdommer i hjerte, kan alle være medvirkende faktorer til nedsatt blodsirkulasjon til organer i buken. Eksempler på sykdommer i hjerte kan være fortykkelse av hjertemuskel, klaffe feil, flimmer eller andre forstyrrelser på hjerterytme.

Eldre mennesker opplever ofte symptomer ved sykdommer i magen på andre måter enn yngre mennesker. Årsaken til dette er sammensatt. Høy alder kan gi aldersrelaterte endringer i immunsystemet og gi endringer i opplevd smertefølelse. Medikamentbruk vil også kunne påvirke kroppens normale respons ved sykdom.

Symptomer på sykdom i magen hos eldre kan noen ganger opptre som slapphet, svimmelhet eller generell forvirring. Noen eldre viser ikke tegn til feber ved infeksjoner. Dette kan medføre at leger har vansker med å stille riktig diagnose.

Det er mange ulike årsaker til hvorfor man kan ha smerter i magen. Dette betyr ikke alltid nødvendigvis at årsaken til smertene sitter i mageregionen. Hjerteinfarkt og lungebetennelse kan også gi et symptombilde som er forenelig med magesmerter. Avklemming av nerver i ryggen og bukveggen kan også gi smerter i mageregion. Smerter kan også oppstå fra urinveier og indre kjønnsorganer. Magesmerter kan oppstå fra infeksjoner som er forårsaket av virus, som Corona virus eller andre influensa viruser. Andre bakterielle, virale eller parasitt- infeksjoner kan også utløse magesmerter.

Prognose for de forskjellige sykdommene er varierende og er påvirket av helsetilstanden og alder til vedkommende person.  Økende alder øker faren for andre sykdommer og vil dermed også påvirke prognosen hva gjelder sykdoms lengde og dødelighet. Dersom du opplever vedvarende plager fra mageregionen, er det viktig å ta kontakt med fastlege eller mage-tarm spesialist slik at dette kan utredes etter anbefalte retningslinjer.

 

Kristinn Eiriksson

Spesialist i Generell- og Gastrokirurgi

Faust Medisinske senter i Fredrikstad og

Colosseum Faust i Moss

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter