Storkjøkken i Askim

Kjøkken i sykehjemmene – staten spanderer!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I en periode hadde vi en utvikling hvor kjøkkenet på sykehjemmene ble nedlagt til fordel for storkjøkken som kunne levere til flere sykehjem. Tanken om stordrift og produksjons- og leveringseffektivitet hadde vunnet frem! Samtidig ble betydningen av riktig ernæring fokusert. Nær en tredjedel av sykehjemsbeboerne var underernært, slik er det dessverre fortsatt!

I et hvert hjem er kjøkkenet hjertet og matlukt i gangene er en viktig, appetittvekkende del av matopplevelsen. Dette gikk tapt da storkjøkkenene overtok.

Økonomene i kommunene var godt forhøyd. Men hva med beboerne? Vi spurte en 90-årig beboer om hva hun synes om maten og serveringen. Vi forstod at hun for så vidt synes maten var ok, men hun la forsiktig til: «Du vet jeg er ikke den som klager!» Hovedmåltidet, middagen, servert midt på dagen, var hun ikke vant til! Hvem var denne tiden egentlig best for, beboerne eller personalet? Regn med at de generasjonene som kommer etter er flinkere til å si fra!

Debatten som ble ført, endte vel opp med en enighet om at eget kjøkken på sykehjemmene ville være den beste løsning for beboerne! Staten har som mål å få flere kjøkken på sykehjemmene! Da tar de spanderbuksene på!

De har opprettet en tilskuddsordning. I år har Husbanken nesten 100 millioner kroner som kan fordeles til kommuner som vil bygge kjøkken på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.  Man skulle tro det ble kø hos Husbanken, men slik er det ikke. Bare 25 millioner kroner er brukt. Hele 75 millioner kroner er fortsatt disponibel for utdeling.

Det kan være flere årsaker til at interessen fra kommunene er så liten. En er at dette er en tilskuddsordning, hvilket innebærer at kommunene må finansiere en del selv. En annen årsak kan være at det å skifte fra storkjøkken til eget kjøkken innebærer en så stor omstilling, at man kvier seg for å gå på denne jobben og avstår fra å søke.

De kommunene som fortsatt er i tenkeboksen, kan gjøre en liten «kundeundersøkelse» for å finne ut hva som er den beste løsningen for beboerne på sykehjem og omsorgsboliger. Begynn med å stille et representativt utvalg av beboere følgende to spørsmål:

  1. Foretrekker du vakumpakket, oppvarmet mat fra storkjøkken eller foretrekker du mat fra sykehjemmets eget kjøkken?
  2. Foretrekker du hovedmåltidet, middagen, servert midt på dagen, eller senere, til det som er vanlig middagstid?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter