Fin utvikling for SENIORAVISA!

SENIORAVISA har etter hvert blitt vårt aller viktigste informasjonsmedium. Den utgis som en ukeavis på våre nettsider – ny utgave hver mandag kl 0900. Det startet beskjedent som en medlemsavis i april 2015. Men vi fant snart ut at vi skulle lage en avis som skulle kunne være et felles forum for de eldre i Østfold. Og så har vi hatt den spenstige målsettingen at vi skal være best på seniornytt i Østfold.
Det viktigste suksesskriteriet er hvor mange besøk vi får til SENIORAVISA/vår nettside. Det har gått fremover hvert eneste år. I 2019 ble det «All time high» igjen. Vi oppnådde i alt formidable 58.228 besøk, hvilket er 4.000 opp i forhold til foregående år. I oktober i fjor hadde vi dessuten vårt høyeste månedsbesøk noen gang – 6.293 besøk.

Vi når langt ut over Østfold og langt ut over vår egen medlemsmasse! Men vi skal videre. Derfor arbeider vi stadig for å utvikle vårt aviskonsept. Vårt utgangspunkt er regularitet. Våre lesere skal vite at ny utgave publiseres hver mandag morgen kl 0900. Det er greit å vite hva man har å forholde seg til.  Vi vet ikke om noen tilsvarende publikasjon som slår oss på frekvens.

Vi vet at vi til enhver tid må kunne tilby våre lesere aktuelt, relevant stoff med variasjon og bredde. Derfor har vi invitert våre lesere til å komme med gjesteinnlegg. Dette gir oss meget bra stoff. I alt har vi fått innlegg fra flere enn 30 gjesteskribenter.

Vi har opprettet egen legespalte hvor vi hver måned kommer til å få inn stoff fra Faust Medisinske senter. Så langt har innleggene fra Faust fått stor interesse! Så har vi egen dataspalte hvor vi legger ut nyttige datainformasjoner, råd og tips.

Vi har satt oss fore at vi skal bidra til å få de kommunale eldrerådene og deres virksomhet bedre kjent. Vi publiserer i SENIORAVISA oversikt over hvem som sitter i eldrerådene i de forskjellige kommunene med angivelse av kontaktmuligheter. Dernest tilbyr vi eldrerådene til å bruke SENIORAVISA som informasjonskanal ved å komme med gjesteinnlegg. På denne måte vil de kunne komme ut til mange med informasjon om sine virksomheter og det vil kunne skapes debatt! Samtidig har vi sørget for å få inn representanter fra SENIOR NORGE Østfold i flere av eldrerådene. Trolig blir vi representert i 7 av 11 kommuner.

Våre høye besøkstall og de eksponeringsmuligheter dette gir, har gjort oss interessante for annonsører. Vi tilbyr leie av annonseplasser med meget god eksponering i 12 måneders avtaler til en rimelig penge. Vi har i alt 15 annonseplasser som for tiden er belagt. Det at så mange fornyer avtalene sine, skulle bekrefter at de er godt fornøyd med den eksponeringen vi kan tilby. Utleie av annonseplasser er en betydelig inntektskilde for vår forening.

Til sist men ikke minst! SENIORAVISA er «limet» i foreningen som gjør at våre medlemmer kan oppleve tilhørighet og at de hele tiden kan være oppdatert.

Vi takker våre medlemmer, annonsører og alle andre interesserte for at dere følger oss. Regn med at vi fortsatt skal produsere og formidle interessant Seniorinformasjon!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter