Er ikke brukerundersøkelser viktig lenger?

Det var en gang slik at brukerundersøkelser var første trinn når man skulle lansere et nytt produkt eller en ny tjeneste. Poenget var å få klarlagt hva brukerne måtte ønske eller prioritere og samtidig hva de ikke opplevde var av betydning. Deretter utformet man produkt eller tjenester slik at disse samsvarte med brukernes prioriteringer.

Ved dette viste tilbyderen brukerne respekt og de unngikk å lansere produkter eller tjenester med egenskaper det ikke var behov for. Til nytte for både tilbyder og bruker.

Dette var en gang barnelærdom som det ser ut til at er i ferd med å havne i glemmeboken. Dette ser vi gang på gang. Noen eksempler:

  • Ble folk spurt om de ønsket den nye fylkesløsningen Viken?
  • Er folk spurt om de ønsker selvbetjente kasser i butikkene?
  • Ble folk spurt om det var greit å ikke få NAV-slippen i posten?
  • Blir folk på sykehjemmene spurt om de foretrekker mat fra institusjonens eget kjøkken, eller fra sentralt storkjøkken
Det forbauser oss egentlig ikke når vi leser i ABC-nyheter at 4 av 10 kommuner dropper å undersøke hvordan beboerne hadde det. 173 kommuner gjorde ikke systematiske undersøkelser av hvordan de eldre hadde det på sykehjem i 2018 og årene før, ifølge Forbrukerrådet.

Finnmark, Nordland, Troms, Hordaland og Aust-Agder er de fylkene som gjorde det dårligst i Forbrukerrådets undersøkelse. I Finnmark hadde kun 11 prosent av kommunene utført brukerundersøkelser.

Det første som slår oss, er hvilken mangel på respekt for de eldre dette er. Dernest hva mister sykehjemmene av viktig informasjon ved ikke å gjennomføre brukerundersøkelser?

Igjen bekreftes det at det svikter i kvalitetssikringen. Dette har vi skrevet om i flere tidligere innlegg i SENIORAVISA. Helhetlig kvalitetssikring, basert på anerkjent standard, med periodiske revisjoner av autorisert kvalitetsrevisor og sertifisering er det som gjelder.

Det ser imidlertid ikke ut som det finnes kunnskap om faget kvalitetssikring hos de ansvarlige myndigheter. Volvat har forstått dette. ISO-sertifikatene henger i kundeekspedisjonene!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter