Eldrerådene – hva har vi fått til?

– Trykk på overskriften, bildet, eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er opptatt av at 1 000 000 pensjonister skal ha innflytelse på forhold som gjelder deres egne tilværelser. Så lenge de praktisk talt ikke er representert i beslutningsgivende etater som kommunestyrer, fylkesstyrer, Storting og regjering, kan det ikke være meget galt å si at pensjonistene er «under administrasjon».

Vi er enige i at pensjonistene ville være tjent med å få folk inn på «tinget» og i andre nevnte etater, men det er en langsom prosess. Vi tror at en raskere vei til politisk innflytelse er gjennom eldrerådene som er etablert i hver kommuner. Vi har derfor valgt å gjøre en innsats for å gjøre eldrerådene og deres medlemmer bedre kjent for folk flest, og at de kan bli kjent for hverandre.

Vi har snart et år bak oss, som har vært fullt av spesielle utfordringer i forbindelse med Corona-viruset. Og så har det vært noen kommunesammenslutninger som har krevd oppmerksomhet. La oss se på noen viktige spørsmål:

Etablering av eldrerådene

De kommunale Eldrerådene er valgt for perioden 2019 – 2023. De brukte denne gang lang tid på å etablere seg. De siste var på plass først etter sommerferien. Corona-viruset har medført begrensninger som har gjort at rådene har gått på lavgir.  Mer om det nedenfor.

SENIOR NORGE Østfold sin representasjon

Vi er nå representert med medlemmer eller varamedlemmer i 5 av 12 eldreråd. Vi hadde tidligere kun en varamann!

Oversikt over Eldrerådene og deres medlemmer

Vi mener at det er viktig at Eldrerådene og deres medlemmer blir meget bedre kjent enn de har vært til nå. Samtidig tror vi det kan være formålstjenlig at Eldrerådene blir kjent for hverandre. Vi har derfor utarbeidet en oversikt over Eldrerådene i hver kommune som viser hvem som er medlemmer og deres epostadresser.  Oversikten inneholder 12 Eldreråd med til sammen 161medlemmer og 145 epostadresser.

Listen er lagt ut i SENIORAVISA. Nederst på førstesiden: trykk på «alle innlegg» på neste side øverst ut til høyre: arkiv»/»kategori». Trykk på «kategori»

Dette innebærer at folk flest kan se hvem som sitter i Eldrerådet i sin kommune så vel som i andre kommuner, medlemmer kan bli kjent for hverandre. Alle kan kommunisere med alle.

Oversikten i SENIORAVISA over Eldrerådene blir besøkt av mange hver eneste uke.

Vi har truffet et behov!

SENIORAVISA – felles kommunikasjonsplattform

Vi utgir SENIORAVISA på vår nettside, adresse: www.ostfold.seniornorge.org Den kommer ut med ny utgave hver eneste mandag året igjennom. Ingen slår oss på frekvens.

Vi har hatt Østfold og seniorene i fylket som primære mål, men vi når i dag langt utenfor dette med lesere i hele Skandinavia. Vi er under stadig utvikling og regner med i år å kunne passere 75.000 besøk! Det vil si at budskapene i SENIORAVISA når frem til mange.

Vi tilbyr Eldrerådene og deres medlemmer å bruke SENIORAVISA som kommunikasjons-plattform. Har man noe på hjertet som man vil dele med andre, kan de sende leserbrev til oss. Spalteplass skal vi alltid finne. Til tross for ellers lavt aktivitetsnivå, har vi hittil i år fått leserinnlegg fra 7 av de 12 Eldrerådene. Det synes vi er en bra begynnelse.

Alle medlemmer av Eldrerådene får hver mandag morgen pr. epost oversikt over hva ukens utgave av SENIORAVISA inneholder. Avisa er gratis og man behøver ikke abonnere!

Det ser ut til at vi i inneværende år kan oppnå 75.000 besøk til SENIORAVISA!

Aktiviteter 2020

Vi har hentet opplysninger om Eldrerådenes møtevirksomhet fra kommunenes nettsider. Eldrerådene har hittil i år i alt gjennomført fra 1 til 9 møter, Gjennomsnitt 5 møter pr. Eldreråd.

De mest aktive har vært Eldrerådene i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Hvaler og Indre Østfold, alle med 7 møter eller fler. Fredrikstad topper med sine 9 møter.

Vi har så langt ikke rukket å gå gjennom møtereferatene for å se hva slags saker som har vært oppe til behandling.

Eldrerådskonferanse 2021

Vi hadde planlagt å arrangere en eldrerådskonferanse før jul i år, men det har Coronaen satt en stopper for. Vi skal se om vi finner plass til det en gang i løpet av året som kommer, etter hvert som risikoen for smittespredning er eliminert!

Så ser vi frem til et interessant samarbeid med Eldrerådene i tiden som kommer. Kan vi bidra til at Eldrerådene blir mer synbare og at de får en større politisk innflytelse, så er vi fornøyd.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter