Dobbeltspor – ikke i vår levetid!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det er mange som har imøtesett dobbelt jernbanespor gjennom Østfold. Nå sprekker prosjektet kostnadsmessig og tidsmessig. Det kan se ut som man blitt nødt til å søke andre og billigere løsninger enn det som har ligget på tegnebordet til nå. Det var vår nye samferdselsminister, Knut Arild Hareide som dro i brekket. Så er det å ta til fra start igjen!

Vi som har passert 80 og vel så det, tviler på at vi får oppleve dobbeltsporet med nye stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg i vår levetid.

Så tidlig som i begynnelsen av 50-tallet fikk jeg i en geografitime kjennskap til at store deler av Østfold var gammel havbunn som hvilte på et lag av leire av forskjellig konsistens. Derfor undrer det meg hvorfor dagens planleggere først sent i planleggingsprosessen, skulle måtte erkjenne det alle østfoldinger visste – at grunnforholdene i trasevalget er håpløst vanskelige.

Kostnadene som nå er beregnet ligger i en størrelse hvor det er vanskelig å kjenne seg igjen fra tidligere prognoser. Det er vanskelig å forholde seg til en økning fra 12 til 40 milliarder for hele prosjektet. På deler av strekningen har kostnadene økt med en milliard kroner pr.km.

Grunnforholdene i traseen driver prisene i været. Samtidig blir nye stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg vesentlig dyrere enn først antatt. For de 37 km fra Råde til Sarpsborg har prisen gått opp med 28 milliarder kroner. Det er vanskelig å forholde seg til beløp av denne størrelse.

Hovedårsaker til kostnadsøkningene ser slik ut:

  • 12,4 milliarder – grunnforholdene er dårligere enn antatt
  • 5 milliarder – det var dyrere å bygge stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg enn antatt
  • 6 milliarder – det var ikke tatt nok høyde for kostnader til massedisponering
  • 7 milliarder – ervervelse av eiendom i traseen dyrere enn antatt

Det er slike forhold vår samferdselsminister har måttet forholde seg til.

Det er stor uro i kommuneadministrasjonene i Fredrikstad og Sarpsborg. De føler at løsningene med sentrumsbeliggende stasjoner i byene er truet!

Og bakom lurer tilhengerne for «rett linje» gjennom Fredrikstadmarka med stasjon på Rolvsøy. Vi vil tro de kjenner sin besøkelsestid!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter