Dette forstår vi ikke!

Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget!

Vi har tidligere gitt vår regjering og helsemyndigheter ros for den strategi de har valgt i kampen mot Coronaviruset, og måten strategien er gjennomført på. Et lavt smittetall og relativt få døde bekrefter at de har gjort det meste riktig.

Regjeringen har vært flinke til fortløpende å legge ut forståelig informasjon til publikum. Dette er en hovedforutsetning for å sikre lojalitet i forhold til de smittebegrensende tiltak som har vært innført.

Presset på regjeringen for å fjerne smittebegrensende tiltak og åpne grensene mot våre naboland er enormt! I forhold til nabolandene Danmark, Finnland og Island så blir grensene nå åpnet. Disse landene har oppnådd en smittebegrensing omtrent tilsvarende vår. Risikoen for smitteimport er vurdert å være på et akseptabelt nivå.

Så har regjeringen fattet en beslutning vi ikke forstår. De har besluttet at områder med en definert grense for smittebegrensning, kan bli åpnet. Det eneste eksemplet så langt er Gotland. Vil vi etter hvert få et kart som ser ut som et lappeteppe. Vi forstår ikke beslutningen. Det gjør heller ikke ordførerne på Gotland og i Strømstad.

Hvordan vil regjeringen definere og avgrense de områdene som skal åpnes, på en måte som det går an å forstå og forholde seg til. Reisen fra Norge til, i det eksisterende tilfelle, Gotland vil uunngåelig måtte skje gjennom et smittebefengt område, hvis en ikke tar direkte fly fra Gardermoen. Det strider vel mot forutsetningene. Når man så kommer til Gotland, kommer man samtidig til Stockholmernes ferieøy. I og med at Stockholm er det mest besmittede område i Sverige, innebærer dette at møtet med turister fra Stockholm vil representere en betydelig smitterisiko.

Avstengingen av Sverige for øvrig, er en katastrofe for grensehandelen og alle de svenske forretningene som i hovedsak er basert på norske kunder. I den forbindelse rettes det press mot norske myndigheter som de må stå imot.

Det kan ikke være slik at vi skal måtte ta ansvar for den situasjon våre venner på andre siden av grensen er kommet i. De har kommet dit fordi de svenske myndighetene har besluttet og gjennomført en strategi som har gitt skyhøye smitte- og dødsfall. Da må det forstås at vi ikke vil ta den risiko det ville være for smitteimport om vi generelt åpnet grensen.

Store deler av den svenske grensehandelen er trolig i akutt økonomisk nød. Vi ser det slik at adressen for deres nødrop skulle være den svenske regjeringen som er ansvarlig for den strategien som er valgt og konsekvensene av den.

Statsminister Solberg har uttalt at de beslutningene de nå har fattet om smittebegrensningene, kan gjøres om i fall situasjonen skulle tilsi det.

Vi synes det måtte være en bra løsning å gjøre om beslutningen om å åpne Gotland!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter