Coronaviruset – karantene eller husarrest!

Dette viruset var ukjent for oss for inntil et par måneder siden. Det berører alle og har snudd opp ned på vår tilværelse. Strategien er at vi skal begrense spredningen av viruset ved at vi reduserer kontakten mellom folk. Karantene hjemme med begrenset bevegelsesfrihet eller hjemmekontor oppleves ikke som noe stort offer for mange. Andre kan oppleve dette som husarrest samtidig som de ser avgrunnen nærmer seg for hver nyhetssending på TV.

Hytteeierne går gjerne i frivillig karantene på sine hytter. Det passer imidlertid kommunene dårlig. Om det skulle forekomme mange smittetilfeller, har ikke kommunene kapasitet til mer enn å ta seg av kommunenes egne innbyggere. Derfor er det innført forbud for hytteeierne til å besøke sine hytter, til forargelse for mange. Det er vanskelig å se at det i den spesielle situasjonen vi befinner oss, er noe stort offer å gi avkall på hytteturen for noen dager eller helger.

Det er gjennomført en rekke restriksjoner som berører de aller fleste. Vi kan gjerne se på dette som en test på hvor lojale vi er overfor fellesskapet. Vi tror vi kommer til å bestå prøven.

Det som styrker vår tro på at dette skal gå bra, er at vår politikere, uavhengig av partipolitisk tilhørighet, står sammen om en meget omfattende tiltakspakke til støtte for enkeltpersoner, foreninger og næringsliv. Så har vi et solid, velorganisert samfunn og en økonomisk styrke de aller fleste kan misunne oss.

Vi er noe forundret over hvor forskjellig pandemien utvikler seg i de forskjellige land. Utrolig nok ser det ut til at Kina, med sine 1,4 milliarder mennesker har greidd å stoppe spredningen av viruset. De aller siste døgn har det ikke vært nye tilfeller av smitte!

Helt annerledes ser det ut i Italia som har det høyeste antall døde. Hva er det som de ikke får til som har bragt dem ut i det som må betegnes som en nasjonal katastrofe?

I USA stod president Trump frem og bagatelliserte hele pandemien, Kina-viruset kaller ha det. Etter hvert har vel hans administrasjon fått han til å forstå alvoret samtidig som det stadig kommer meldinger om nye dødsfall. USA har verdens største økonomi, og greier nok å hente frem nødvendige økonomiske ressurser. Men spørsmålet er om de har et helsevesen som har kapasitet nok og er organisert for å kunne møte den bølge av corona-besmittede mennesker som er i ferd med å feie over USA. Det kan bli en katastrofe av dimensjoner. Hvordan vil de ta hånd om alle de som ikke har sykeforsikring?

Med alt det som iverksettes av tiltak verden over, ser vi det som sannsynlig at spredningen av viruset vil bli stanset. Det arbeides med utvikling av vaksine i en rekke land. Det er åpenbart at vaksine kommer, men at det vil ta tid – 12 måneder kan være et realistisk estimat.

Folk er opptatt av hvor lenge vi skal leve i en form av unntakstilstand. Det finnes det for tiden ikke enkle, klare svar på. Vi får smøre oss med tålmodighet og ha tro på de tiltak vi setter i verk, på samhold, lojalitet og soliditeten i vårt samfunn! Vi tåler en trøkk!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter