Corona pandemien – slutten på begynnelsen?

Det ser ut til at Norge har greidd å stoppe smittespredningen og at vi har passert toppen! Regjeringen har funnet det riktig forsiktig å lempe litt på restriksjonene ved at skolene kan åpne igjen for de yngste klassene og at hyttefolket kan få bruke hyttene igjen.

Erna maner til fortsatt forsiktighet og tålmodighet. Vi finner det opportunt å ta frem et Churchill-sitat fra annen verdenskrig, etter seieren i Egypt ved El Almein: «Dette er ikke slutten. Det er ikke en gang begynnelsen på slutten. Det er kanskje slutten på begynnelsen!»

I skrivende stund er det i Norge registrert 128 døde (13. april) som følge av Coronaviruset. Beklagelig nok, men det er et meget beskjedent tall når vi ser hva som skjer i andre land som opplever total katastrofe. Av sammenlignbare land er det vel bare Finland som gjør det bedre enn oss. Sverige har 10 ganger så mange dødsfall som oss. De har valgt en annen strategi enn vi og unnlatt å innføre viktige smittebegrensende tiltak. Typisk nok – den svenske smittegeneralen tviler på at de norske tallene er riktige.

Corona pandemien har vært og er en prøvelse for det norske samfunn. Vi kan se på det som en test på vår soliditet, og hvordan vi evner å samles til dugnad når det trenges.

  • Vi er stolte over regjeringen og våre politikere som har tatt realitetene inn over seg. De har besluttet meget krevende og modige tiltak for å ta knekken på pandemien og så langt som mulig sikre økonomien til næringsliv og innbyggere.
  • Vi er stolte over regjeringen og våre politikere som på tvers av partipolitiske skillelinjer har lykkes i å enes om tre omfattende krisepakker, de største og dyreste som noen gang er gjennomført i landet.
  • Vi er stolte over regjeringen, TV og andre media som på en saklig og lettfattelig måte har formidlet informasjon til landets befolkning som gjør at folk flest forstår hva det gjelder.
  • Vi er stolte over landets befolkning som unisont og lojalt har sluttet opp om krisetiltakene. Vi velger å se gjennom fingrene med noen sutrede hytteeiere og festglad ungdom som ikke helt har forstått betydningen av lojalitet.
  • Vi er stolte av regjeringen som har mot til å videreføre de aller fleste tiltakene. Det er en stund til vi er i mål enda. Så i mellomtiden får vi fortsette å vaske hendene og hygge oss hjemme!
  • Vi er glade for at landet har en solid økonomi og at vi har et oljefond i ryggen.

Regjeringens beslutning om å videreføre de aller fleste tiltakene, har konsekvenser for de aller fleste. For vår forening innebærer det at vi dessverre må avlyse våre temamøter den 6. mai (Holmen Eldresenter i Fredrikstad) og den 3. juni (Glenghuset i Sarpsborg).  Vi har forsåvidt hatt møteprogrammet vårt for høstsesongen klart, men det kan hende vi må endre noe på dette. Kommer tilbake til saken etter hvert!

 

Håper dere har hatt en fin påske!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter