Årsmøte 4. mars 2020 – Viktige valg!

Årets viktigste møte – vi skal velge nytt styre og besette viktige verv. Få på plass et mannskap som skal styre skuta videre. I denne forbindelse søker vi fornyelse samtidig som vi er opptatt av å sikre kontinuiteten. Vi vi vil stadig søke utviklingsmuligheter. Vi foretrekker justeringer av kursen fremfor store kursendringer.

Vi regner med at flere i styret tar gjenvalg, men at vi vil komme til å trenge kandidater for ledige styreverv. Det er også klart at vi vil komme til å trenge kandidater for vervet som leder for foreningen. Nåværende leder har sittet som nestleder i en periode og som leder i to. Han tar ikke gjenvalg som leder, men tilbyr seg å fortsette som medlem av styret og som foreningens sekretær om dette ønskes.

I en forening med 700 medlemmer spredd over hele Østfold, er det ikke gitt at vår valgkomite kan kjenne de enkelte medlemmer, deres kvalifikasjoner og interesser. Derfor ber vi våre medlemmer vurdere om de kan tenke seg å være kandidat til styreverv i foreningen og melde fra til vår valgkomite:                    

                                               Per-Arne Polsrød            tlf 930 99 614 eller

                                               Jan Riis                            tlf 484 46 205

Vi er også interessert i å motta tips om medlemmer eller andre man tror vil kunne være aktuelle.

Vi er kjent for å være et av SENIOR NORGE sine best organiserte og fremgangsrike lokallag. Vi har en god økonomi. Regularitet og stø kurs er et av våre kjennetegn.

Vi har et relativt stort styre bemannet av folk med forskjellige kvalifikasjoner. Styret består av 9 medlemmer og varamedlemmer. Det fungerer som en arbeidsgruppe hvor den enkelte har arbeidsoppgaver i samsvar med sine interesser og kvalifikasjoner. Leder har således til sin disposisjon og støtte et godt kvalifisert mannskap. Spesialkompetanse innenfor området data, er verd å nevne. Styret har 10 møter i året, hvert møte i forkant av de månedlige temamøtene.

Det å finne kandidater til vervet som leder for foreningen, kan bli en spesiell utfordring. Vi er innstilt på å forsøke å finne kandidater blant våre medlemmer. Samtidig er regner vi også med å måtte søke utenfor vår egen krets. Vervet passer for en samfunnsengasjert person som finner det meningsfullt å arbeide for de eldres interesser. Erfaring fra ledende stilling i næringslivet eller i foreningsvirksomhet, er en fordel. Basale PC-kunnskaper er nødvendig da mer og mer av vår kommunikasjon går digitalt. Så bør man være sulten på utfordringer og utvikling. Det er utfordringer og nok av oppgaver å ta fatt på for den som har lyst, riktige kvalifikasjoner og anledning.

Vi håper vi med dette treffer noen som føler seg kallet til å være kandidat for ledervervet i SENIOR NORGE Østfold. Er du en av disse, eller kjenner du noen, så ta gjerne kontakt med valgkomiteen eller undertegnede tlf 911 49 778!

Vi ser frem til et spennende årsmøte 4. mars 2019.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter