Vold i sykehjemmene – hvordan var det før?

I den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet omkring vold mot eldre. Vi skrev selv et innlegg i SENIORAVISA den 2. desember om vold mot eldre i hjemmet og i nære relasjoner. Siden da har media, i særlig grad Aftenposten, rettet søkelyset mot vold mot eldre i syke-hjemmene. Det har lenge vært kjent at slik vold forekom, men omfanget av vold blir nå avslørt som skremmende stort.

Har det alltid vært slik?

Det kom inn en melding på Facebook fra vår kontakt i Aftenposten, en av avisens mest rutinerte gravejournalister. Det var stilet til et nært familiemedlem som har mer enn 30 års erfaring fra sitt arbeid som sykepleier i sykehjem.

«Hva synes du om vold utøvd av demente. Forresten, har du opplevd mye sånt?»

Og her er svaret:

«Ja, utagering opplevde vi ofte. Det var jo vanlig hos demente. Før hadde vi ikke skjermede enheter. Pasientene lå på vanlig avdeling. I dag er nok problemet større fordi det er så mange flere demente. Det er noe som følger eldrebølgen.

Vi kunne oppleve utagerende opptreden av forskjellig slag. Fysisk vold mellom pasienter og mellom pasienter og betjening.  Det kunne til tider være ubehagelig.

Det hører også med i bildet at pasienten krever mer enn før fordi de i gjennomsnitt har blitt eldre. Da jeg begynte på sykehjem i 1984 hadde jeg en avdeling med 19 oppegående pasienter og en med rullestol. 25 år senere var det 19 med rullestol og 1 som gikk!

Overmedisinering har etter hvert blitt et problem.  Det ligger på sykepleierne å vurdere medisinbruk. Det kan være for lett å ordinere medisiner som ikke strengt tatt er nødvendig. Beroligende medisiner til urolige/utagerende pasienter kan for enkelt bli den løsningen som tilbys, så lenge sykepleierkapasiteten er for liten til annen oppfølging.

Vi hadde besøk av lege 1 time uken, så en viktig jobb for oss sykepleiere var observasjon. Legene tenker ikke alltid på interaksjoner. Det er viktig at pasienter som får flere medisiner, ikke får medisiner som ikke fungerer sammen. Jeg tror vi var godt oppmerksom på det.

En betydelig del av beboerne på sykehjemmene er mer eller mindre demente. De krever mer arbeid Det gjør ikke situasjonen bedre at sykehjemmene generelt er underbemannet.«

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter