Vi må verne om varslerne !

-dyrekjøpt erfaring for sykepleier

Vi må ha et samfunn hvor det er trygt å si fra om kritikkverdige forhold, hvor varslerne kan føle seg trygge og hvor arbeidsgiver forstår og fremmer varsling som noe positivt.

Bestemmelser om varsling er tatt inn i Arbeidsmiljøloven i 2007. Senere er det gjennomført endringer som skal styrke vernet av varslerne. Disse endringene omfatter blant annet taushetsplikt om varslernes identitet. Arbeidsgivere med 10 ansatt eller mer skal ha rutiner for hvordan varsling skal behandles.

Dette ser jo fint ut, men hvilken virkelighet er som møter varslerne?

Det finnes mange eksempler på at varslerne ikke får det vern de har krav på og hvor arbeidsgiverne ikke forstår de positive virkninger som varsling innebærer. Det synes helt klart at det ikke er risikofritt å være varsler.

Alt for mange varslere har opplevd negative holdninger, mistillit, beskyldning om illojalitet og reaksjoner som kan minne om ren trakassering. Enda verre er at varslere blir frosset ut, får helseproblemer, mister jobben og har store problemer med å skaffe seg ny jobb.

Vi er naturlig nok interessert i det som skjer innenfor helse- og omsorgssektoren.

Vi gjør noen klipp fra en kronikk skrevet av sykepleier Linda S. Krüger i NRK Ytring den 28. februar:


«VARSLER SØKER JOBB!

Jeg er sykepleier. Jeg trenger jobb. Det kan bli vanskelig!

Jeg søker jobb som sykepleier. Jeg vil bidra til bedre helsetjeneste. Jeg vil bidra til å heve kvaliteten. Jeg er altså sykepleier med 16 års erfaring, og jeg vil ha en jobb.

Jeg er en av sykepleierne som har vært åpent kritisk til kvaliteten på sykehjem generelt og et sykehjem spesielt. Jeg har satt ord på bemanningsutfordringer, bruk av ufaglært personell til oppgaver de ikke mestrer og problemer meds språkbarrierer.

Jeg er en av de som ble både personalsak og langtids sykemeldt etterpå»

Resultatet ble at hun ble stående uten jobb – og helsevesenet, som er i underskudd på sykepleiere, ble en etter hva vi kan forstå, en velkvalifisert og rutinert sykepleier mindre. Krügers erfaring er at det ikke er uten risiko å si fra om kritikkverdige forhold i helsetjenesten.

Hun er glad i yrket sitt og ser frem til å kunne jobbe i kommunehelsetjenesten igjen. Men hennes historie som varsler synes å være til hinder for å få ny jobb – hun opplever at hun er frosset ut. Her er noen av reaksjonene på hennes jobbsøknader:

  • Vi kan ikke tilrettelegge turnus eller stillingsprosent
  • Du vil ikke bli innkalt til intervju
  • Vi har bestemt oss for å ikke tilsette likevel
  • Stillingen vil bli lyst ut på ny, det var så få søkere
  • Du er den eneste søkeren, vi vil utlyse stillingen på ny, skal søknaden din stå?
  • Vi har ansatt alle sykepleiere vi trenger
  • Nei, vi har ikke behov for ekstravakter
  • Du vil ikke passe inn hos oss
  • Ingen svar på søknaden

Forstemmende – prisen for å varsle kan være høy!

Selv om forholdene omkring varsling har vært lovregulert siden 2007, så ser det ut som om vi har fortsatt en lang vei å gå. Vi må arbeide med holdninger og fremfor alt vi må ha et vern for varslere som fungerer – det skal ikke være noen risiko forbundet med det å varsle om kritikkverdige forhold.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter