Unnfallenhet undergraver lovverket

Debatten omkring mulighetene til å betale med kontanter, går videre. Det er tankevekkende at de ansvarlige myndighetene lukker øynene for snikinnføring av kontantnekt i så vel private som offentlige virksomheter. Den skremmende konsekvensen, som til nå har fått lite oppmerksomhet, er at dette undergraver respekten for lovverket.

Vårt samfunn fungerer fordi vi har et godt lovverk som folk flest har tillit til selv om det er lovbestemmelser som det kan være vanskelig å forstå! Jus er ikke alltid enkelt.

Men når det gjelder adgangen til å betale med kontanter og forpliktelsene til betalingsmottager til å ta imot kontanter, synes lovteksten å være tindrende klar. Hvorfor oppstår det så tvil og hvorfor ser de ansvarlige myndigheter gjennom fingrene med snikinnføring av kontantnekt?

Det er slik at det er Stortinget som er den lovgivende makt. Da må det vel være slik at det er kun Stortinget som kan iverksette lover, endre lover og kansellere lover. Da må det også være slik at inntil lover er endret eller kansellert, så er det gjeldende lov vi må forholde oss til!

Det skulle være en selvfølge at det for hver lovbestemmelse er klart definert et tilsynsansvar og sanksjonsmuligheter når lovene ikke følges. Vi har forstått at dette ikke gjelder kontantbehandlingen. Det innebærer at det i praksis er «fritt fram» for alle som vil ta seg til rette.

Det må være klart at fremmarsjen for digitale betalingsløsninger ikke gir noen legitim rett til å innføre kontantnekt. Det synes som om at ikke alle har forstått dette, at de ansvarlige myndigheter sover og at lovbryterne får gå fri.

Vi ser av artikkel i ABC-nyheter av 9. mai at Senterpartiet har sett seg lei på dette. Sigbjørn Gjelsvik mener regjeringen trenerer folkets rett til bruk av kontanter. Samtidig mener de at de som ikke tar imot kontanter bør straffes. Regjeringen dekker seg bak at det kommer et forslag til ny lov til høsten. Det er vel og bra, men i mellomtiden må de ta ansvar for at någjeldende lovbestemmelser følges. Vi kan ikke forstå at de kan unndra seg dette ansvaret, men det kan seg ut som om det er akkurat det de gjør.

Vi ser at det er en utvikling på gang. Myndighetene legger press på så vel banker, finansinstitusjoner, og betalingsmottakere. Inntil nye lovbestemmelser måtte være iverksatt forventer vi at myndighetene viser handlekraft og rydder opp i snikinnføringen av kontantnekt.

Inntil eventuelle lovendringer er vedtatt får vi alle forholde oss til någjeldende lover. Så får myndighetene ta ansvar og følge opp at så skjer!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter